Tuotepäällikkö Helsínkiin, hakuaika 23.6.2017 asti

7.6.2017

Tuotepäällikkö HUS-Tietohallinto (1700010E)

 

Hae meille, jos haluat työskennellä ICT-alan näköalapaikalla. 

 
HUS-Tietohallinto on HUS:n tulosalue ja se toimittaa tietojärjestelmä-, tietotekniikka- ja viestintätekniikkapalveluita sekä tietotekniikan laitevuokrausta pääsääntöisesti HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. HUS-Tietohallinnon liikevaihto on 114 milj. euroa ja sen palveluksessa on yli 270 IT-alan huippuammattilaista. HUS-Tietohallinto on aktiivinen toimija, joka kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita terveydenhuollon toimialalla.


Haemme HUS-Tietohallintoon teknologia- ja tuotantopalveluiden tulosyksikköön ohjelmistorobotiikan (RPA) tuotepäällikköä vakituiseen työsuhteeseen. Tuotepäällikön vastuualueelle kuuluu tietohallinnon toimittamat ja ylläpitämät ohjelmistorobotiikan ratkaisut. Tuotepäällikkö yhdistää asiakastarpeet ja teknologian mahdollisuudet automatisoimalla rutiiniprosesseja hallittaviksi kokonaisuuksiksi yhdessä eri toimittajien kanssa.

Tehtäviin kuuluu palveluiden organisointi, toimittajayhteistyö, sujuvan toiminnan varmistaminen sekä uusien palveluiden käyttöönotto ja tuote-evaluointi. Tuotepäällikön tehtävät sisältävät projekti- ja palvelutuotannon hallintaa sekä aktiivista asiakasyhteistyötä.

Haemme näköalapaikalle innovatiivista tiimipelaajaa, jolla on kyky nähdä ja hallita sekä teknisiä yksityiskohtia, että käyttäjien tarpeita kokonaisuuksina.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- Kokemusta ja näkemystä ohjelmistorobotiikasta.
- Kokemusta liiketoimintaprosessien analysoinnista ja määrittelystä.
- Kokemusta muutosten läpiviennistä, toimittajahallinnasta ja sopimusneuvotteluista.
- Oma-aloitteista, aktiivista ja käytännönläheistä otetta sekä asiakaslähtöistä palveluasennetta.

- Ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaitoja.
- Esiintymistaitoa ja paineensietokykyä.
- Yleisiä menetelmätaitoja (dokumentointi, laatu-, projekti- ja prosessityöskentely).
- Kokemusta monitoimittajaympäristöstä.
- Kokemusta asioiden valmistelusta eri toimielimille ja asiakasryhmille.
- Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tehtävän hoitamisessa on hyödyksi:
- Kokemus prosessien parannusmenetelmistä (Lean, Six Sigma).
- Julkisten hankintojen tuntemus.
- IT-palvelunhallinnan osaaminen (ITIL tai vastaava).
- Projektihallinnan sertifikaatit (IPMA tai vastaava).
- Kyvykkyys valmistella laadukkaita suunnitelmia päätöksenteon pohjaksi.


Vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.


Työ voi alkaa sopimuksen mukaan. Hakemus liitteineen täytetään sähköisen hakulomakkeen kautta. Palkkaus on KVTES:n mukaisesti.

Hakukelpoisuus
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotutkinto. 

Kohteen aloituspäivämäärä: 1.8.2017
Ensisijainen sijainti: Helsinki-Gradus
Organisaatio: 7424 HUS-Tietohallinnon hallinnon, toimisto- ja tukipalveluiden järjestelmäpalvelut
Työsuhteen tyyppi: Vakinainen
Työpaikan tyyppi: Vakio
Aikataulu: Kokopäiväinen
Työvuoro: kokopäivätyö
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES

Yhteystiedot 

Lisätietoja tehtävästä antaa tietojärjestelmäpäällikkö Juha Siitonen, puh. 040 594 5522.

 

Työnantajakuvaus 


HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta. Tervetuloa työkaveriksemme!

Hakuaika päättyy: 23.6.2017

 https://hus.taleo.net/careersection/hus1_external/jobdetail.ftl?job=1700010E&lang=fi