Tietojärjestelmäsuunnittelija Helsinkiin, hakuaika 23.6.2017 asti

7.6.2017

Tietojärjestelmäsuunnittelija HUS-Tietohallinto (1700010H)

 

Hae meille, jos haluat työskennellä ICT-alan näköalapaikalla.


HUS-Tietohallinto on HUS:n tulosalue ja se toimittaa tietojärjestelmä-, toimisto-, tietotekniikka- ja viestintätekniikkapalveluita sekä tietotekniikan laitevuokrausta pääsääntöisesti HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. HUS-Tietohallinnon liikevaihto on 114 milj. euroa ja sen palveluksessa on yli 270 IT-alan huippuammattilaista. HUS-Tietohallinto on aktiivinen toimija, joka kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita terveydenhuollon toimialalla.


Haemme Teknologia- ja tuotantopalveluiden tulosyksikköön tietojärjestelmäsuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen.

 

Tietojärjestelmäsuunnittelijan vastuualueelle kuuluu Tietohallinnon toimittamat ja ylläpitämät IAM-ratkaisut. Tehtäviin kuuluu tuotannossa olevien lähinnä pääsynhallintaan liittyvien palveluiden kehittäminen ja niitä käyttävien liiketoimintojen tuen organisointi, jatkuvien palveluiden sujuvan toiminnan varmistaminen sekä uusien jatkuvasti muuttuvien palveluiden jalkauttaminen. Lisäksi tehtävät sisältävät projekti- ja prosessiluonteisia osia sekä edellyttää aktiivista sidosryhmä-, asiakasyhteistyötä. Haemme innovatiivista tiimipelaajaa, jolla on kyky nähdä ja hallita sekä teknisiä yksityiskohtia, että käyttäjien tarpeita kokonaisuuksina.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- Kokemusta suurista IAM-ympäristöistä.
- Kokemusta muutosten läpiviennistä, palvelu- ja toimittajahallinnasta.
- Oma-aloitteista, aktiivista ja käytännönläheistä otetta sekä asiakaslähtöistä palveluasennetta.
- Esiintymistaitoa ja paineensietokykyä.
- Ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaitoja.
- Yleisiä menetelmätaitoja (dokumentointi, laatu-, projekti- ja prosessityöskentely).
- Kokemusta monitoimittajaympäristöstä.
- Oppimishalua ja aktiivista otetta työhön.

Tehtävän hoitamisessa on hyödyksi:
- Kokemus Oracle IDM –maailmasta.
- Pilvitekniikoiden tuntemus.
- IT-palvelunhallinnan osaaminen (ITIL tai vastaava).
- Projektihallinnan sertifikaatit (IPMA tai vastaava).
- Testauskokemus ja jatkuvan palvelun tuottamisen kokemusta.

Vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.


Työ voi alkaa sopimuksen mukaan. Hakemukset liitteineen täytetään sähköisen hakulomakkeen kautta. Palkkaus on KVTES:n mukaisesti.

Hakukelpoisuus
Soveltuva keskiasteen tutkinto ja soveltuva kokemus.

Kohteen aloituspäivämäärä: 1.8.2017 
Ensisijainen sijainti: Helsinki-Gradus
Organisaatio: 7424 HUS-Tietohallinnon hallinnon, toimisto- ja tukipalveluiden järjestelmäpalvelut
Työsuhteen tyyppi: Vakinainen
Työpaikan tyyppi: Vakio
Aikataulu: Kokopäiväinen
Työvuoro: kokopäivätyö
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES

 

Yhteystiedot 
Lisätietoja tehtävästä antaa tietojärjestelmäpäällikkö Juha Siitonen, puh. 040 594 5522.

 

Työnantajakuvaus 
HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta. Tervetuloa työkaveriksemme!

Hakuaika päättyy: 23.6.2017

https://hus.taleo.net/careersection/hus1_external/jobdetail.ftl?job=1700010H&lang=fi