Maanmittausinsinööri Ilmajoelle, hakuaika on 4.9.2017 klo 12 asti

27.7.2017

Maanmittausinsinööri

Ilmajoen kuntaIlmajoen kunta, Tekninen osasto Ilmajoki

Hakuaika päättyy:                                  4.9.2017 12.00

Palkka:                                                     Teknisten sopimuksen (TS) mukainen

Työn luonne:                                          Kokoaikatyö

Työsuhteen kesto:                                 Vakinainen

Työ alkaa:                                                1.10.2017

Työn kuvaus

Maanmittausinsinööri toimii kartoituksen ja mittauksen tulosyksikön vastuuhenkilönä ja tarvittaessa kaavoitusjohtajan sijaisena. Keskeisiä tehtäväalueita ovat raakamaan hankinta ja rakennuspaikkojen myynti, kiinteistöjen muodostaminen, pohjakarttojen laadinta ja hyväksyminen, paikkatietorekisterien ylläpidon ja mittaustoiminnan organisointi ja johtaminen sekä osallistuminen tarvittaessa maastomittaustehtäviin.

Virkaan valittavalla tulee olla ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä pätevyys toimia tarvittaessa kunnan kaavoittajana (MRL 20§). Hakijan työkokemus maankäytön suunnittelun tai mittaustoiminnan asiantuntija/esimiestehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Palkka määräytyy TS-sopimuksen palkkaryhmä III:n mukaan (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus). Muut virkasuhteen ehdot ja edut määräytyvät kunnallisen alan teknisten sopimuksen (TS) ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Tehtävään valitun on ennen virassa aloittamistaan esitettävä kunnan työterveyshuollon hyväksymä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää ma 4.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Paikka ja aika

26.7.2017

Ilmajoen kunta
tekninen lautakunta

Organisaation kuvaus

Ilmajoen kunta on 12.000 asukkaan kasvukunta Etelä-Pohjanmaalla.
Maankäytön suunnittelua toteutetaan kunnan oman henkilöstön toimesta ja rakennuspaikkoja myydään vuosittain 30-50kpl.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja Paavo Perälä, p. 044-4191300 ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, p. 044-4191334.

http://www.ilmajoki.fi