Tietosuojavastaava Espooseen, hakuaika 14.8.2017 klo 15:45 asti

31.7.2017

Tietosuojavastaava
 
Työavain 1-50-17
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 14.08.2017  kello 15:45
Konserniohjaus , Asemakuja 2 C 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Konserniesikunta
Hallinto- ja toimistotyö
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme tietosuojavastaavaa uuteen tehtävään Espoon kaupungilla. Kyseessä on yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltamiseen liittyvä uusi tehtävä.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää (kaupunki) saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämän korkean tietosuojan tason, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Näin ollen tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän toimintaa tukevaa tarkoitusta varten, tietosuojavastaava:

- osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan
- osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon
- seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä
- osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen
- tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa
- toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin
- raportoi organisaation johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
- vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä.

Voit olla etsimämme henkilö, mikäli hallitset tietosuoja-asiat sekä tieto-suoja asetus on sinulle tuttu. Sinulla on vankka kokemus vastaavista tehtävisä. Tuotat sujuvaa tekstiä ja olet luonteva toimija ja vuorovaikuttaja niin asiantuntijoiden kuin ylimmän johdonkin kanssa.

Tarjoamme Sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman työnantajan palveluksessa, Espoon henkilöstöedut kuten 100 ilmaista uintikertaa vuodessa, työmatkaedun, liikunta - ja kulttuuriedun yms.

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään 22 ja 23.8.2017. Henkilöarvioinnit valituille järjestetään 25-31.8. Toinen haastattelukierros järjestetään 5.9.2017. Aloitus 1.10.2017 tai sopimuksen mukaan.
 
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto
 
 
 
 
 
Tehtävässä edellytetään Kokemusta vastaavista tehtävistä, Tietosuoja asetuksen tuntemista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tuottaa hyvää suomekielistä kirjallista materiaalia, hyvää englanninkielentaitoa sekä ruotsinkielen tyydyttävää osaamista.

Tehtävään valittavalle tehdään turvallisuusselvitys. Jättämällä hakemuksesi, annat suostumuksesi selvitykselle.
 
 
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 4163,21 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min / viikko
 
 
Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Se edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Konsernihallintoon kuuluvat konserniesikunta, konsernipalvelut ja sisäinen tarkastus.

Konserniesikunnan yksikköjä ovat rahoitus ja taloussuunnittelu, strategia ja kehittäminen, henkilöstö, kaupunkikehitys, palvelut ja laatu, hallinto- ja lakiasiat sekä viestintä.

Tarjoamme työntekijöillemme monia etuja työskennellessäsi Espoossa. Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, joka on hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.
 
Lisätietoja tehtävästä
Turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen
0438245679
etunimi.sukunimi@espoo.fi