Joukkoliikennepalvelujohtaja Turkuun hakuaika 23.10.2017 klo 15 asti

2.10.2017

Turussa aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa uusi kaupunkiympäristötoimiala, joka muodostetaan nykyisistä kiinteistötoimialasta ja ympäristötoimialasta. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle sekä vastaa kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta sekä seudullisista joukkoliikenne- ja jätehuoltopalveluista. Kaupunkiympäristötoimialaa johtaa toimialajohtaja.

Haemme sinua joukkoliikennepalvelujohtaja seudullinen joukkoliikenne -palvelualueelle, joka tuottaa Turun kaupunkiseudun Föli-kunnissa kaikille avoimet joukkoliikennepalvelut.

Joukkoliikennepalvelujohtaja toimii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijänä ja vastaa em. lautakunnan talousarviosta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Tehtävänä on oman vastuualueensa toiminnan johtamisen lisäksi huolehtia palvelualueen toiminnan tuloksellisuudesta sekä sovittaa palvelualueen toiminta ja palvelut yhteen palvelualueen tulosyksiköiden, toimialan muiden palvelualueiden, muiden toimialojen ja viranomaisten kanssa.

Viran kokonaispalkkana on 6 700 €/kk.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus palvelualueen tehtävistä ja johtamisesta.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

WWW-osoite

Yhteystiedot
apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen
p. (02) 262 7222

Kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Christina Hovi
p. 050 558 9210

etunimi.sukunimi@turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Konsernihallinnon kirjaamo, PL 355, 20101 Turku
Työpaikan osoite
20100 TURKU
Palkkaus
6 700,00 €/kk
Työ alkaa
01.01.2018
Työaika
kokoaikatyö
Työn kesto
yli 12 kuukautta
Haku päättyy
23.10.2017 klo 15:00
Ilmoitus jätetty
22.09.2017
Ilmoitusnumero
9358197
Työnantajan viite
TKU00-04-30-17