Lupa-arkkitehti Vantaalle, hakuaika 25.10.2017 klo 16 asti

2.10.2017

Tehtävän kuvaus: Lupa-arkkitehdin työhön kuuluu rakennus- ja muiden lupahakemusten käsittely, valmistelu ja lupapäätösten tekeminen. Rakennushankkeiden kaupunkikuvallinen ohjaus ja kaupunkikuvan laadun varmistaminen sekä ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat keskeinen osa työtä.

Lupa-arkkitehti osallistuu yhteistyö- ja kehittämistehtäviin sekä toimii asiantuntijana tulosalueen työryhmissä, toimialueella ja Vantaan kaupungissa.
Rakentamisen ja rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta kuuluvat tehtäväkenttään.

Rakennusvalvonta antaa ohjausta ja neuvontaa rakentamisessa ja rakentamisen ympäristöön vaikuttavissa toimenpiteissä sekä käsittelee rakentamista koskevat lupa-asiat. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvonta toimii Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan rakennuslupajaoston alaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

Vantaa on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi)

Kelpoisuusehto: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä kokemusta toimialalta.

Lisäksi edellytämme:
- laajaa rakennussuunnittelun osaamista ja ammattitaitoa poikkeuksellisen vaativien (MRL 120§) hankkeiden ohjaamiseen ja neuvontaan.
- vähintään 15 vuoden kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai kokemusta rakennusvalvonnan tehtävistä.
- hyvää suomenkielen taitoa ja tyydyttävää ruotsinkielen taitoa.
- henkilöauton ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Luemme eduksi:
- englannin kielen taidon
- kokemuksen asemakaavoitukseen, rakennetun ympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä rakennussuojeluun liittyvistä tehtävistä.

WWW-osoite

Yhteystiedot
Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, 040 861 0795 , etunimi.sukunimi@vantaa.fi, klo 8.15-16.06 Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti, 050 312 1891, etunimi.sukunimi@vantaa.fi, klo 8.15-16.06
Työpaikan osoite
Kielotie 20 C, 01300 VANTAA
Palkkaus
Teknisten sopimus
Työkokemus
yli 5 vuotta
Työ alkaa
01.12.2017
Työaika
kokoaikatyö, klo 8.15-16.06
Työn kesto
yli 12 kuukautta
Haku päättyy
25.10.2017 klo 16:00
Ilmoitus jätetty
25.09.2017
Ilmoitusnumero
9359897
Työnantajan viite
5-78-17