Johtava tonttiasiamies, Helsingin kaupunki, hae 14.12.2017 klo 16 mennessä

25.11.2017

Johtava tonttiasiamies

Vakinainen työsuhde alkaen 01.02.2018

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Tontit-yksikkö

Työavain 6-249-17

Hakuaika päättyy 14.12.2017 kello 16:00

Työpaikan osoite Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa maankäytön yleissuunnittelusta, asemakaavoituksesta, maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista, liikenne- ja katusuunnittelusta sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta.

Tehtävän kuvaus

Haemme johtavaa tonttiasiamiestä vakinaiseen työsuhteeseen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotontit-tiimiin.

Kyseessä on vaativa, itsenäinen ja vastuullinen asiantuntijatehtävä.

Asuntotontit -tiimi vastaa kaupungin omistamien asuntotonttien luovutuksesta. Asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen edistäminen on yksi kiinteistötoimen keskeisistä tehtävistä, jonka toteuttamisessa johtavalla tonttiasiamiehellä on merkittävä rooli.

Johtavan tonttiasiamiehen tehtäviin kuuluu vaativien ja laajojen asuntotonttien varausesitysten valmistelu sekä tontinvarausprosessien kehittäminen. Hän vastaa kaavayhteistyöstä kaavoitusviranomaisten kanssa, osallistuu asuntopoliittisiin työryhmiin ja valmistelee näihin liittyviä lausuntoja. Lisäksi johtava tonttiasiamies osallistuu erikseen nimettäviin erityisen vaativiin kiinteistöjen kehittämishankkeisiin.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää vankkaa, usean vuoden kokemusta kiinteistöalalta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä toiminnan kehittämiseen. Arvostamme asuntomarkkinoiden ja kiinteistöalan hyvää tuntemusta, kiinteistöarviointitaitoja sekä asemakaavojen toteutuskelpoisuuden arviointiin liittyvää teknistaloudellista osaamista.

Tarjoamme mielenkiintoisen, vastuullisen ja monipuolisen tehtäväkokonaisuuden asiantuntevassa työyhteisössä.

Työsuhde 1.2.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Kelpoisuusehto

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus.

Tehtäväkohtainen palkka

3 998,71 €/kk

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Työaika

36 h 45 min/viikko

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yksikön päällikkö Esko Patrikainen, 09 310 36471, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Tiimipäällikkö Miia Pasuri, 09 310 34439, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.