YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ, Helsingin kaupunki, hae 15.12.2017 klo 16 mennessä

25.11.2017

Yksikön päällikkö

Vakinainen virkasuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Tilapalvelut, Yritysvuokraus-yksikkö

Työavain 6-251-17

Haku päättyy 15.12.2017 klo 16:00

Työpaikan osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa rakennetun omaisuuden hallinnasta, tilapalveluista, ylläpidosta, rakennuttamisesta sekä asuntotuotannosta.

Tehtävän kuvaus

Tilapalvelut vuokraa kaupungin omistamia tiloja, myy rakennuksia ja toimitilaosakkeita ja vuokraa kaupungin omistamia asunto-osakkeita.

Haemme yritysvuokraus-yksikköön YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖÄ

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa yksikköä, jonka tehtäviin kuuluvat osaketilojen, kaupungin aravavuokratalojen ja asumisoikeustalojen liiketilojen sekä suoraan omistettujen rakennusten ja tilojen vuokraus. Yksikön tehtäviin kuuluu myös rakennusten myynti ja myyntiin liittyvän päätöksen teon valmistelu.

Lisäksi yksikön päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa yksikön toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös yksikön ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta yksikön toimialalla sekä kokemusta hallinto- ja johtotehtävistä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta organisaation kehittämiseen ja johtamiseen muutostilanteessa sekä kokemusta rakentamisalan eri tehtävistä.

Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Toivomme, että hakijat jättävät hakemuksensa ensisijaisesti sähköiseen rekrytointipalveluun. Tarvittaessa kirjallisen hakemuksen voi lähettää osoitteella: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kirjaamon käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemuksessa on mainittava työavain. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Työaika

36 h 45 min/vko

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

tilapalvelupäällikkö Irmeli Grundström, 09 310 42319, etunimi.sukunimi@hel.fi
yksikön päällikkö Markku Metsäranta, 09 310 40369, etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.