Rakennuttajainsinööri (2 paikkaa) Sipooseen, hae 17.1.2018 klo 16 mennessä

18.12.2017

Rakennuttajainsinööri, 2 paikkaa

Tekniikka- ja ympäristöosasto, Katu- ja viheralueet ja Toimitilat

_________________________________________________________________________________

 

Haku päättyy: 17.1.2018 klo 16.00                                 Työsuhteen kesto: Vakituinen

Ilmoitus jätetty: 14.12.2017                                           Työn luonne: Kokoaikatyö

_________________________________________________________________________________

 

Sipoo on kasvava ja ketterä, kaksikielinen kunta pääkaupunkiseudun kupeessa. Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto vastaa koko kunnan investointien hallinnasta, infran ja kunnan toimitilojen ylläpidosta, investointien suunnittelusta ja viranomaistyöstä.

 

Kunnan toimitilat-yksikkö vastaa kunnan kiinteistöinvestoinneista, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta. Katu- ja viheralueet -yksikkö huolehtii mm. liikenneväylien, torien ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä metsien hoidosta.

 

Sipoo kasvaa nopeasti, joten haemme nyt vakituisiin tehtäviin kahta kehittämismyönteistä rakennuttajainsinööriä.

 

Toinen rakennuttajainsinööreistä työskentelee toimitilat -yksikössä ja toinen katu- ja viheralueet -yksikössä.

 

Rakennuttajainsinöörin tehtävässä vastaat joko talonrakentamisen tai infran investointihankkeiden suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Osallistut kohteiden suunnittelun ohjaamiseen hankkeiden valmistelun tai maankäytön suunnittelun aikana. Lisäksi tehtäviisi kuuluu erilaisia yksikön toiminnan kehittämistehtäviä.

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkintoa ja kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

 

Arvostamme hyvää suunnitteluttamis- ja/tai rakennuttamisosaamista, julkisten hankintamenettelyjen tuntemusta, tavoitteellista ja oma-aloitteista toimintatapaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi odotamme valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä kokonaisuuksien hallintaan.

 

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa, mielenkiintoisia työprojekteja sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen.

 

Palkka määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja koeaika on kuusi kuukautta. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Hakemukset pyydetään jättämään 17.1.2018 klo 16.00 mennessä ohessa olevan linkin kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja toimitilat -yksikön tehtävästä antaa tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen p. 040-1914517 tai juha.pohjonen(at)sipoo.fi ja katu- ja viheralueet -yksikön tehtävästä kuntatekniikan päällikkö Heidi Saarenpää p. 040-641 6076 tai heidi.saarenpää(at)sipoo.fi.

 

 

 

 

 

 

 

BYGGINGENJÖR, 2 platser

Avdelningen för teknik och miljö, Lokalitetsförvaltning, Gator och grönområden

_________________________________________________________________________________

 

Ansökningstiden går ut: 17.1.2018 kl 16.00                   Anställningens längd: Ordinarie

Annonsen inlämnad: 14.12.2017                                   Arbetets karaktär: Heltidsarbete

_________________________________________________________________________________

 

Sibbo är Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun i närheten av huvudstadsregionen. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun ansvarar för förvaltningen av kommunens investeringar, underhållet av infrastrukturen och kommunens lokaler samt för planeringen av investeringarna och för myndighetsarbetet.

 

Enheten lokalitetsförvaltning ansvarar för kommunens fastighetsinvesteringar, underhållet av fastigheterna och för kundservicen och enheten gator och grönområden i Sibbo kommun sköter bl.a. om byggandet och skötseln av trafikleder, torg, parker och lekplatser samt om skogsvården.

 

Vi söker nu till våra två enheter; lokalitetsförvaltningen samt gator- och grönområden två stycken utvecklingsinriktade byggingenjörer.

 

Som byggingenjör ansvarar du för genomförandet av investeringsprojekten (inom husbyggnad eller infrastrukturprojekt) som inbegriper såväl planering som byggherre- och övervakningsuppgifter i en kommun som utvecklas fort. Du deltar i styrningen av planprojekt och i utvecklingen av enhetens verksamhet.

För att kunna sköta uppgiften på ett framgångsrikt sätt förutsätts en lämplig högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi värdesätter beredskap att arbeta självständigt och förmåga att hantera helheter. Som fördel ses kännedom om offentlig upphandlingspraxis och beställaransvar. Vi uppskattar bra kunnande i att låta planera, verksamhet och resultatinriktning som syftar till att uppnå målen samt interaktionsfärdigheter.

Vi erbjuder dig en utsiktsplats i en växande och utvecklande kommun. Vi erbjuder dig också intressanta projekt samt goda möjligheter att utveckla din egen kompetens.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är sex månader och arbetet börjar enligt överenskommelse. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 17.1.2018 kl. 16 via länken nedan. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Tilläggsuppgifter ger lokalservicechef Juha Pohjonen tfn 09 2353 6810 eller juha.pohjonen(at)sibbo.fi, och kommunteknisk chef Heidi Saarenpää tfn 040-641 6076 eller heidi.saarenpaa(at)sibbo.fi.