KUNNANRAKENNUSMESTARI Sipooseen, hae 17:1.2018 klo 16 mennessä

18.12.2017

Kunnanrakennusmestari

Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat

_________________________________________________________________________________

 

Haku päättyy: 17.1.2018 klo 16.00                 Työsuhteen kesto: Vakituinen

Ilmoitus jätetty: 20.12.2017                           Työn luonne: Kokoaikatyö

_________________________________________________________________________________

 

 

Sipoo on kasvava ja ketterä, kaksikielinen kunta, jossa panostamme toimiviin työtapoihin, laadukkaisiin palveluihin sekä kuntalaisten ja koko henkilöstön osallistamiseen ja hyvinvointiin. Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto vastaa koko kunnan investointien hallinnasta, infran ja kunnan toimitilojen ylläpidosta, investointien suunnittelusta ja viranomaistyöstä. Osastoon kuuluva kunnan toimitilat-yksikkö vastaa kunnan kiinteistöinvestoinneista, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta. Organisaatiomme on kokonaisuuslähtöinen ja kehittämishaluinen.

 

Sipoo kasvaa ja kehittyy voimakkaasti ja haemme nyt vakinaiseen toimeen laajaa näkemystä omaavaa

 

Kunnanrakennusmestaria

 

Kunnanrakennusmestarina vastaat kunnan kiinteistöjen korjauksista ja kunnossapidosta sekä toimit korjausryhmän esimiehenä. Tehtäviisi kuuluu korjausrakennushankkeiden valmistelu-, teettämis- ja valvontatehtävien lisäksi oman alueesi kehittämiseen ja sen hankintoihin liittyvät tehtävät.

 

Tehtävän pätevyysvaatimuksina ovat rakennusmestarin tutkinto tai sitä ylempi tutkinto ja riittävä kokemus työmaavalvojan tai työmaamestarin tehtävistä. Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen kotimaisen tyydyttävä taitoa. Laskemme eduksi kokemuksen hankintojen kilpailuttamisesta, hyvät atk-taidot ja erityisesti huoltokirjaohjelmistojen käyttökokemuksen sekä kehittämisorientoituneen työtavan.

 

Tarjoamme sinulle näköalapaikan nopeasti kasvavan kunnan palveluksessa sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen.

 

Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Koeaika on kuusi kuukautta ja työ alkaa sopimuksen mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Hakemukset pyydämme jättämään ohessa olevan linkin kautta 17.1.2018 klo 16 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen p. 09 2353 6810 tai juha.pohjonen(at)sipoo.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbyggmästare

Teknik och miljö, Lokalitetsförvaltning

_________________________________________________________________________________

 

Ansökningstiden går ut: 17.1.2018 kl. 16.00                  Anställningens längd: Ordinarie

Annonsen inlämnad: 20.12.2017                                   Arbetets karaktär: Heltidsarbete

_________________________________________________________________________________

 

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen.

 

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun ansvarar för förvaltningen av kommunens investeringar, underhållet av infrastrukturen och kommunens lokaler samt för planeringen av investeringarna och för myndighetsarbetet. Kommunens enhet Lokalitetsförvaltning förvaltar kommunens fastighetsegendom och ansvarar för underhållet och servicen av cirka 80 fastigheter. Helhetstänkande och utvecklingsvilja kännetecknar vår organisation.

 

Sibbo växer och utvecklas kraftigt och vi söker nu en vidsynt person till en befattning som

 

Kommunbyggmästare

 

Som kommunbyggmästare ansvarar du för renoveringarna och underhållet av kommunens fastigheter och fungerar som chef för renoveringsgruppen. I tillägg till beredning, färdigställande och övervakning av renoveringsprojekt är din uppgift som kommunbyggmästare att utveckla ditt eget område samt göra relaterade upphandlingar.

 

Behörighetskraven för uppgiften är byggmästarexamen eller högre examen och tillräcklig erfarenhet av arbete som arbetsplatsövervakare eller arbetsplatsmästare. Vi förutsätter dessutom att du har goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Som merit räknas erfarenhet av att konkurrensutsätta upphandlingar, goda adb-kunskaper och framför allt arbetserfarenhet av servicebokprogram samt ett utvecklingsorienterat arbetssätt.

 

Vi erbjuder dig en utsiktsplats i en växande och utvecklingsinriktad kommun samt goda möjligheter att utveckla din egen kompetens.

 

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är sex månader och arbetet inleds enligt överenskommelse. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

 

Vänligen lämna in din ansökan senast 17.1.2018 kl. 16.00 via länken nedan. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

 

Tilläggsuppgifter ger lokalservicechef Juha Pohjonen, tfn 09 2353 6810, juha.pohjonen(at)sibbo.fi.