Projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, hae 19.2.2018 klo 16 mennessä

12.2.2018

Projektipäällikkö

Vakinainen työsuhde 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Liikenne- ja katusuunnittelu, Liikennejärjestelmäyksikkö

Työavain 6-42-18

Haku päättyy 19.02.2018 klo 16:00

Työpaikan osoite Kansakoulunkatu 1 B, 00100 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa maankäytön yleissuunnittelusta, asemakaavoituksesta, maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista, liikenne- ja katusuunnittelusta sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta.

Tehtävän kuvaus

Yksikön tehtävinä ovat kaupungin liikennepoliittisten linjausten ja ohjelmien valmistelu, liikennejärjestelmän kehittäminen ja osallistuminen Helsingin seudun liikennejärjestelmätyöhön sekä liikenteellisten vaikutusten arviointi ja liikenne-ennusteet.

Helsingin kaupunkistrategiassa yhtenä painopisteenä on raideliikenteen edistäminen uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Haemme liikennejärjestelmäyksikköön projektipäällikköä.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu raideliikenteen suunnittelu ja ratahankkeiden edistäminen painopisteenä raitioteiden yleissuunnittelu. Tehtävään kuuluu myös suunnitteluhankkeiden vetäminen ja Helsingin joukkoliikennejärjestelmän muu kehittäminen.

Tehtävässä menestymisessä auttaa, jos olet aloitekykyinen ja valmis kehittämään osaamistasi. Tarjoamme osaavalle projektipäällikölle mielenkiintoisen ja vastuullisen tehtäväkokonaisuuden.

Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut sekä mahdollisuuden kehittää Helsingin tulevaa liikennejärjestelmää ja omaa ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Kelpoisuusehto

Diplomi-insinöörin, insinöörin (AMK), insinöörin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto

Luemme eduksi

Kokemuksen raideliikenteen ja ratahankkeiden suunnittelusta sekä suunnitteluhankkeiden vetämisestä

Työaika

36 h 45 min

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Yksikön päällikkö Heikki Hälvä, 09-310 37142, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.