Ympäristönsuunnittelija, Helsingin kaupunki, hae 19.3.2018 klo 16 mennessä

9.3.2018

Ympäristösuunnittelija

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö

Työavain 6-81-18

Haku päättyy 19.03.2018 klo 16:00

Työpaikan osoite Viikinkaari 2a

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.

Tehtävän kuvaus

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii ympäristön-, vesien-, luonnon-, ilmaston-, ilman- ja maaperän suojelun sekä meluntorjunnan suunnittelusta, ohjelmista, seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäristötietoisuudesta, valvonnasta, arvioinneista, asiantuntijatehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.

Haemme ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta-tiimiin YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJAA.

Tehtävänä on Helsingin kaupungin ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien toimeenpano ja seuranta yhdessä toimialan muiden asiantuntijoiden kanssa, sopeutumistoimenpiteiden integrointi kaupungin toimintaan, Helsingin alueen ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arvioinnin kehittäminen sekä sopeutumishankkeiden valmistelu.

Saat Helsingin kaupungin työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattiaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Kelpoisuusehto

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa

Lisäksi edellytämme

Edellytämme kokemusta ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvistä tehtävistä.

Luemme eduksi

Englannin kielen hyvä taito, vahva yhteistyökyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemus kaupunkiorganisaation ympäristönsuojeluun liittyvien tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta.

Palkkaus

3 300 e /kk

Työaika

36 h 45 min/vko

Palvelussuhde alkaa

02.04.2018

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

vs. yksikön päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen, 050 556 4283, jari-pekka.paakkonen@hel.fi tiimipäällikkö Markus Lukin, 040 334 1095, markus.lukin@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.