Rakennustarkastaja, Tuusulan kunta, hae 22.4.2018 mennessä

27.3.2018

Tuusulan kunnan rakennusvalvonta etsii

RAKENNUSTARKASTAJAA

vakituiseen virkaan.

 

Rakennustarkastaja ohjaa luvanvaraista rakentamista etukäteisneuvonnalla, tekee tulkinnan luvanvaraisuudesta ja valmistelee lupapäätöksiä sekä toimii johtavan rakennustarkastajan sijaisena tämän ollessa estynyt.

Kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § 3 mom. mukainen kelpoisuus tai 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys sekä riittävä kokemus rakennussuunnittelun ja rakentamisen toimikentistä.

 

Rakennustarkastaja toimii pääasiallisesti lupavalmistelijana. Rakennustarkastajan tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä rakentamisen toimikentän kokonaisvaltaista tuntemusta. Arvostamme kokemusta rakennusvalvontatyöstä sekä kunnallisesta päätöksenteosta. Tehtävä edellyttää myös rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta oman työn kehittämiseen sekä kykyä projektien vetämiseen. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä (B-ajokorttia).

 

Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen palkkaryhmän II mukaan. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Koeaika on 6 kk.

 

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Johanna Aho, p. 040 314 3592.

 

Lisätiedot ja jätä sähköinen hakemus ansioluetteloineen 22.4.2018 mennessä osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.