Valvontatarkastaja, Tuusulan kunta, hae 31.5.2018 mennessä

20.4.2018

Tuusulan kunnan rakennusvalvonta etsii

VALVONTATARKASTAJAA

määräaikaiseen 1.8.2018- 30.9.2020 virkaan.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja valvontatarkastaja toimii virkavastuulla. Valvontatarkastaja valvoo yleisen edun kannalta rakennustyötä ja huolehtii osaltaan, että rakentamisessa noudatetaan mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään.

Valvontatarkastajan työtehtäviin kuuluu rakentamisenaikainen rakennustyön valvonta (katselmukset ja tarkastukset), erityissuunnitelmien tarkastaminen, rakennetun ympäristön jatkuva valvonta sekä maisematyölupatarpeen arviointi omalla vastuualueella.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto (rakennusmestari) tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto tai muussa oppilaitoksessa suoritettu sitä korkeampi rakennusalan tutkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (vähintään 5 v). Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä (B-ajokorttia).

Lisätiedot ja jätä sähköinen hakemus ansioluetteloineen 31.5.2018 mennessä osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.