YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ, Helsingin kaupunki, hae 17.5.2018 klo 16 mennessä

3.5.2018

Yksikön päällikkö

Vakinainen virkasuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, Maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset-yksikkö

Työavain 6-155-18

Haku päättyy 17.05.2018 klo 16:00

Työpaikan osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.

Tehtävän kuvaus

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut vastaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta, ajoneuvojen siirtotoiminnasta ja yleisten alueiden maksullisen pysäköinnin järjestämisestä.

Haemme nyt maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset-yksikköön YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖÄ.

Vastaat maksuseuraamusten ja oikaisuvaatimusten prosesseista ja asioiden käsittelemisestä prosessien mukaisesti tavoittellisesti ja tuloksellisesti sekä toiminnan strategisesta kehittämisestä. Valmistelet lausuntoja muutoksenhakuasioissa hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lisäksi osallistut palvelun ohjausryhmän työskentelyyn.

Yksikön päällikön suoria alaisia ovat maksuseuraamusyksikön tiimipäällikkö ja oikaisuvaatimustiimin viisi valmistelijaa. Koko yksikön henkilömäärä on 14.

Tehtävä edellyttää erinomaisia valmiuksia toimia esimiehenä pysäköinninvalvonnan ja pysäköintipalvelujen asiantuntijaorganisaatiossa. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet muutos- ja uudistumiskykyinen. Katsomme eduksi hyvän kielitaidon.

Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Kelpoisuusehto

Sinulla on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsinkielen tyydyttävä taito.

Työaika

36 h 45 min/vko

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila, 09 310 38505 , 050 434 6615

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.