Työsuojelupäällikkö, Porin kaupunki, hae 15.8.2018 klo 15.15 mennessä

24.7.2018

Työsuojelupäällikkö

 

Porin kaupunki, Konsernihallinto, HR-yksikkö

 

Haku päättyy: 15.8.2018 klo 15.15                                   Työsuhteen kesto: Vakinainen

Ilmoitus jätetty: 23.7.2018                                                Työn luonne: Kokoaikatyö

 

 

Tehtävän kuvaus

 

Tehtävän pääasiallisena tarkoituksena on toimia kaupunkiorganisaation työsuojelupäällikkönä, vastata kaupunkiorganisaation työsuojelupäällikön lakisääteisistä tehtävistä ja työsuojelutoiminnasta.

 

Työsuojelupäällikkö vastaa kaupunkiorganisaation työsuojeluyhteistoiminnan koordinoinnista, ohjaa työsuojeluvaltuutettujen toimintaa ja toimii heidän esimiehenään. Työsuojelupäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä yhteistyöstä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja tukee esimiesten toimintaa tässä tehtävässä. Hän osallistuu tapaturmavakuutusyhtiön kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen ja toteuttamiseen. Työsuojelupäällikkö työskentelee konsernihallinnon toimialalla HR-yksikössä. Työsuojelutehtävien ohella hän osallistuu työhyvinvointitoiminnan kehittämiseen ja työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

Tehtävän kelpoisuusehtona on koulutuksen osalta soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää turvallisuusjohtamisosaamista ja aiempaa kokemusta työturvallisuustyöstä. Arvostamme kunta-alan kokemusta, verkostotyöskentely- ja kehittämisosaamista, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä monipuolisia vuorovaikutustaitoja.

 

Työsuojelupäällikkönä pääset kehittämään työsuojelutoimintaa yhdessä esimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Tehtävässäsi saat laittaa likoon koko luovuutesi, tietosi ja taitosi. Sinulla on mahdollisuus olla luomassa uudenlaista kaupungin henkilöstöpolitiikkaa, osallistua henkilöstötyön prosessien kehittämiseen ja antaa oma panoksesi onnistumiseemme ja 2020-luvun Suomen kunta-alan kehittämiseen. Työssäsi sinulla on tukenasi HR-ammattilaistemme verkosto.

 

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset

 

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne alla olevaan osoitteeseen. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, niin voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

 

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

 

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

 

 

Työ alkaa:                                       Sopimuksen mukaan

Palkkaus:                                        3645 €/kk

Työavain:                                        PORI-01-18-18

 

Työnantajakuvaus

 

Yhteystiedot

 

 

 

Porin kaupungin HR-toimintojemme tavoitteena toteuttaa uudenlaista ja yhdenmukaista koko kaupungin kattavaa henkilöstöpolitiikkaa kaupungin strategian mukaisesti. Työhyvinvoinnin ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä tiedolla johtaminen ovat tulevaisuuden painopistealueitamme. Panostamalla yhteisten toimintatapojen ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseen varmistamme henkilöstön yhdenvertaisen aseman toimialasta tai tehtävästä riippumatta.

 

 

 

Henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen

p. 044 701 1230 (timo.jauhiainen@pori.fi)

 

Työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen

p. 044 701 1231 (ulla.roininen@pori.fi)