Tarkastaja aluevalvontatiimiin, Helsingin kaupunki, hae 17.8.2018 klo 16 mennessä

1.8.2018

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.

Tarkastaja

Työavain 6-195-18


Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 17.08.2018  kello 16:00
Alueidenkäyttö- ja valvonta , Sörnäistenkatu 1 00580 Helsinki
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut
Tekninen ala

 Tehtävän kuvaus: Alueidenkäyttö- ja valvontayksikkö ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia maankäyttölupia, vuokraamalla yleisiä alueita, valvomalla lupien ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamista ja luvatonta maankäyttöä.

Haemme alueidenvalvotatiimiin TARKASTAJAA.

Tehtäviisi kuuluvat työnaikaisten liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja sujuvuuden tarkistaminen, kaupunkiomaisuuden arvon turvaaminen sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden ja luvattoman maankäytön kenttävalvonta.

Sinulla on tehtävään soveltuva, vähintään toisen asteen tutkinto tai aikaisemmalla työkokemuksella hankittu riittävä ammattitaito kunnallisteknisistä töistä ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Katsomme eduksi yhdyskuntatekniikan rakentamiskokemuksen. Sinulla on ajokortti ja omaat hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot.

Tarjoamme monipuoliset ja mielenkiintoiset tehtävät. Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattiaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa.

 Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtäväkohtainen palkka: 2 446,94 €/kk
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/vko

 Lisätietoja tehtävästä antaa:

Linkki lisätietoihin

 

vs. tiimipäällikkö Tapio Kaitainen
09 310 39958
040 643 2209