Rakennuttajainsinööri, Turun kaupunki, hae 17.10.2018 klo 16 mennessä

2.10.2018

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Turussa aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa uusi kaupunkiympäristötoimiala, joka muodostettiin aiemmista kiinteistötoimialasta ja ympäristötoimialasta. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle sekä vastaa kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta sekä seudullisista joukkoliikenne- ja jätehuoltopalveluista.

Haemme sinua rakennuttajainsinööri kaupunkirakentamisen palvelualueelle, joka vastaa katujen ja muiden yleisten alueiden toteutussuunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta sekä kaupungin toimitilojen rakennuttamisesta sekä toimii lainsäädännön mukaisena kadun- ja tienpitäjänä.

Rakennuttajainsinööri sijoittuu toimitilojen rakennuttamisyksikköön (15 henkilöä), jonka tehtävänä on rakennuttaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti rakennuskorjauksia ja uudisrakennuksia. Yksikkö on osaltaan mukana asiantuntijana hankesuunnitelmien laatimisessa ja osallistuu kaupungin tilainvestointiohjelman tekoon.

Rakennuttajainsinööri vastaa osaltaan rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheen ohjauksesta, hankinnoista, valvonnasta ja takuuaikaisten tehtävien hoitamisesta. Rakennuttajainsinööri osallistuu myös hankesuunnitelmien laadintaan tilaaja-asiantuntijana.

Kelpoisuusehtona tehtävään on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen ja erilaisten urakkamuotojen hallintaa ja kokemusta joko rakennuttamisesta, suunnittelutehtävistä tai työmaan toimihenkilötehtävistä. Julkisten hankintojen hankintaosaamisen hallinta ja kunnallishallinnon tuntemus ovat eduksi, samoin tietomalliosaaminen.

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan organisaation tuen, nykyaikaiset työvälineet ja mahdollisuuden itsesi kehittämiseen voimakkaasti kehittyvällä alalla.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

WWW-osoite

Yhteystiedot
Lisätietoja antaa toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola, p. 050 5589 326, etunimi.sukunimi@turku.fi
Soittoaika klo 8 - 9 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (ei 11.10), keskiviikkoisin klo 14 - 16.
Työpaikan osoite
Linnankatu 90, 20100 TURKU
Palkkaus
3 336,90 €/kk, teknisten sopimus
Työ alkaa
01.12.2018
Työaika
kokoaikatyö
Työn kesto
yli 12 kuukautta
Haku päättyy
17.10.2018 klo 16:00
Ilmoitus jätetty
02.10.2018
Ilmoitusnumero
9722348
Työnantajan viite
TKU00-61-48-18