Sähköasentaja, Kanta-Hämeen keskussairaala, hae 22.11.2018 klo 15 mennessä

2.11.2018

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän teknisten palvelujen yksikössä on haettavana sähköasentajan toistaiseksi voimassa oleva toimi.

 

Teknisten palveluiden keskeisenä tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja sairaanhoitopiirin yksiköille ja Hämeenlinnan Terveyspalveluiden yksiköille sekä turvata ja kehittää energiahuoltoa, veden- ja kaasunjakelua sekä rakennusten, laitteiden ja järjestelmien toimivuutta.

 

Teknisten palveluiden toiminta jakaantuu Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköihin ja Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden teknisiin palveluihin. Sähköasentajan tehtävät keskittyvät pääsääntöisesti keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön alueelle, mutta tarvittaessa myös muille alueille.

 

Sähköasentajan tehtäväkokonaisuus käsittää:

- sähköteknistä asennus-, huolto- ja korjaustyötä tai siihen osallistumista

- tarvittaessa osallistumista sähköteknisiin korjaus- ja muutostyöprojekteihin ja niiden suunnitteluun

- lääkintätilastandardin vaatimia määräaikaismittauksien ja huolto-ohjelman hallintaa

- palo-, puhelin- ja turvajärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöitä

- laitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelmien tekemistä

- sähköteknisen huollon asiantuntijatehtäviä

- oman teknisen alueen työprosessien kehittämistä sekä osallistumista sähkötekniikan ja teknisten palvelujen toimintojen jatkuvaan parantamiseen

- osallistuminen hankintojen suunnitteluun, tilaus- toimitusketjun hallintaan sekä vastaanottoihin

- valmius varallaoloon tarvittaessa

 

Arvostamme erityisesti hyvää ja monipuolista sähkötekniikan tietoa, tuntemusta ja osaamista sekä jatkuvaa oman ammattitaidon kehittämistä. Arvostamme sairaaloissa käytettävien säädösten, sähköteknisten laittei-den, järjestelmien ja käytäntöjen tuntemusta. Tehtävien hoito edellyttää hyvää ja jatkuvaa vuoropuhelua sekä yhteistyötä sairaalan eri organisaatioiden, käyttäjien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi arvostamme hyviä tietoteknisiä valmiuksia, halukkuutta jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen sekä valmiutta oma-aloitteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

 

Edellytämme soveltuvaa ammatillista koulutus tai kokemusta toimialaan kuuluvissa tehtävissä.

 

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan mahdollisimman pian valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Käytössä on neljän kuukauden koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

 

Organisaation kuvaus

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan noin 173 000 asukkaalle Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa ja Riihimäen sairaalassa. Henkilöstömäärä on noin 2 000. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarjoaa osaavaa asiakaslähtöistä erikoissairaanhoitoa, Sinua kuunnellen.

 

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen. Henkilöstöetuuksia on tarjolla monipuolisesti, muun muassa Sportti&KulttuuriPassi. Loma-asunnot Vuokatissa ja Saariselällä ovat henkilöstön vuokrattavissa ympäri vuoden. Lisäksi Hämeenlinnan seudulla on kaksi kesänviettopaikkaa henkilöstön virkistyskäyttöön. Henkilökuntayhdistykset Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

 

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.

 

Yhteystiedot

Käyttöpäällikkö Aki Saarinen 03 629 2790 ja tekninen johtaja Ville Vuorijärvi puh. 03 629 2701. Sähköpostilla tiedustelut: etunimi.sukunimi@khshp.fi.

www.khshp.fi/rekry

www.facebook.com/khshp/

 

Täytä avoin hakemus osoitteessa www.khshp.fi/rekry