Projektiasiantuntija, Helsingin kaupunki. Hae 13.2.2019 mennessä

1.2.2019

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
 
Projektiasiantuntija
 
Työavain 6-13-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.03.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 13.02.2019  kello 15:00
Ympäristönsuojeluyksikkö, ilmasto ja ympäristöasioiden hallinnan tiimi , Viikinkaari 2a 00099 Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut
Tekninen ala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme MySMARTLife Helsinki -hankkeeseen projektiasiantuntijaa

Etsimme rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, sähköiseen liikenteeseen ja avoimeen dataan perehtynyttä vahvaa ammattilaista kehittämään uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Keskeisinä tehtävinä ovat hankkeen sisäinen ja ulkoinen viestintä (some, tiedotteet, videontuotanto, viestinnän suunnittelu), asukkaiden/kaupunkilaisten/sidosryhmien osallistaminen, tilaisuuksien/työpajojen järjestäminen ja fasilitointi. Projektiasiantuntija avustaa myös Helsingin osahankkeen taloushallinnossa ja raportoinnissa.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisu sekä hyvä englannin kielen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää rakennusten energiatehokkuuden ja älykkäiden ratkaisujen tuntemusta sekä hyviä yhteistyötaitoja ja hyvää viestinnällistä osaamista.

Eduksi katsotaan kaupunkikonsernin tuntemus.

Tarjoamme monipuoliset ja mielenkiintoiset tehtävät. Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattiaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa.

MySMARTLife Helsinki -hanke keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Tavoitteena on vähentää Helsingin alueen energiankulutusta 10-20%. Tavoitteen saavuttamiseksi useita asuinalueita uudistetaan ja niihin asennetaan älykkäät energianhallintajärjestelmät. Rakennusten energiatehokkuutta pyritään kasvattamaan merkittävästi kohdealueilla. Hankkeen osana esimerkiksi Korkeasaaren ja Mustikkamaan alueelle asennetaan useita ympäristöön mukautuvia LED-valaisimia korvaamaan aikaisemmat valaisimet. Uusina ominaisuuksina valaisimiin asennetaan myös suunnistamiseen ja viestintään liittyviä toimintoja. Lisäksi valaisimet yhdistetään Helsinki Urban Platformiin. Hankkeen pääpartneri on CARTIF teknologiakeskus.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3240,00
Työaika: 36h 45min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Yksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund
050-3454154
paivi.kippo-edlund@hel.fi
 
Vs. tiimipäällikkö Johanna af Hällström
040-3345498
johanna.afhallstrom@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa