Projekti-insinööri, Kauniasten kaupunki. Hae 26.3.2019 mennessä.

1.3.2019

Kauniainen on pääkaupunkiseudulla sijaitseva 9600 asukkaan viihtyisä kaksikielinen huvilakaupunki erinomaisten liikenneyhteyksien keskellä. Kuntatekniikka huolehtii kaupungin liikenneväylien sekä yleisten alueiden suunnittelusta ja haemme vakituiseen virkaan 

Projekti-insinööriä

erityisesti liikennesuunnittelun osaamiseen painottuen. Projekti-insinöörin työ sisältää monipuolisia asiantuntijatehtäviä sekä liikenteen suunnitteluun, koordinointiin ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä kuten

- vastuu liikenteenohjauksen ja liikenneturvallisuuden kehittämisestä
- liikenteen hallinnan, seurannan ja tilannekuvan kehittämistä
- liikennevalojärjestelmän suunnittelun, ylläpidon ja kehittämisen koordinointia
- liikennetutkimusten, -mittausten ja -simulointien seurantaa sekä kehittämistä
- pysäköintijärjestelmän kehittämistä

- joukkoliikenteen kehittämistä ja yhteistyötä HSL- kuntayhtymän kanssa

- katuvalaistuksen kehittämistä ja ylläpitoa

- infran suunnitteluun ja rakennuttamiseen osallistumista

- muita kuntateknisiä asiantuntijatehtäviä

 

Toimit kuntatekniikkapäällikön sijaisena. Tehtäviisi kuuluu aktiivinen vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä. Tehtävänkuvaa voidaan myös räätälöidä erityisosaamisesi mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto sekä riittävä kokemus tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää alan asiantuntemusta, tietoteknisiä taitoja sekä yhteistyökykyä. Liikennealan kokemus ja kunnallisten toimintaympäristön sekä esim. hankintalain tuntemus katsotaan eduksi. Kaksikielinen Kauniainen arvostaa molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa.


Arvostamme kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Projekti-insinöörinä osaat sovittaa yhteen erilaisia intressejä ja mielipiteitä.


Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta. Olemme savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä ja palkkauksesta antavat yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 505 6234 tai kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen, puh. 050 382 8756.

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteella Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo PL 52, 02701 Kauniainen. Hakuaika päättyy 26.3.2019.

Sähköinen haku: https://response.questback.com/kauniaistenkaupunki/oqajwlkhaj