Katuinsinööri, Tuusulan kunta. Hae 28.4.2019 mennessä

5.4.2019

Kunnossapito hakee määräaikaista

KATUINSINÖÖRIÄ.

Katuinsinöörin viran tehtävänkuva liittyy osana laajempaa toimialueen ydinprosesseja, mitkä ovat kunnan etujen ja maaomaisuuden valvonta, tuottaa kuntaan asumisen ja työpaikkojen vaatima infrastruktuuri sekä luoda ja ylläpitää kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja työpaikkaympäristö

Katuinsinööri toimii kunnossapito-palveluyksikössä vastaten pääosin kunnan katuinfraan liittyvien rekistereiden ylläpidosta ja yleisiin alueisiin liittyvien katulupien käsittelystä ja valvonnasta. Lisäksi katuinsinöörin tehtäviin kuuluu kunnan katu- ja taitorakenteiden kunnon seuranta ja saneerausohjelmien laadinta yhteistyössä vesilaitoksen ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa. Katuinsinööri osallistuu myös asiakaspalveluun ja kustannusseurantaa yksikköön liittyvissä asioissa. Katuinsinööri toimii yksikön päällikön sijaisena ja turvallisuuskoordinaattorina yksikön rakennushankkeissa.

Viran hoitaminen edellyttää vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa (insinööri AMK tai opisto) sekä esimieskokemusta ja kokemusta kunnossapidon töistä.

Lisäksi arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, hankintaosaamista, katujen kunnossapidon yleistä tuntemusta, esimies-, yhteistyö- ja tietotekniikkataitoja.

Virkasuhde on määräaikainen 28.4.2020 asti. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valitun on, ennen virkasuhteen vastaanottamista, esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. 

Lisätietoja antaa kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen, p. 040 314 3557, jari.huttunen(at)tuusula.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan viimeistään 28.4.2019 mennessä sähköisesti osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.