Johtava rakennustarkastaja, Raahen kaupunki. Hae 6.4.2020 mennessä.

19.3.2020

Raahen kaupunki hakee vakinaiseen virkasuhteeseen


Johtavaa rakennustarkastajaa


Sijoituspaikkana on teknisen keskuksen rakennus- ja ympäristövalvonnan tulosalue. Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta muodostavat rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen yhteistoiminta-alueen, jonka väkiluku on n. 30 000 asukasta.

Johtava rakennustarkastaja toimii rakennusvalvonnan esimiehenä, ratkaisee lupa-asioita, tekee katselmuksia sekä valmistelee suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti johtaa valvontatoimintaa sekä lupakäsittelyä ja rakennetun ympäristön valvontaa.

Rakennusvalvonta on osa rakennetun ympäristön lautakunnan alaista palvelualuetta, johon kuuluu rakennusvalvonnan lisäksi ympäristönsuojelu.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § 3 mom. mukainen kelpoisuus tai 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys sekä riittävä kokemus rakennussuunnittelun ja rakentamisen toimikentistä.

Hakijalle katsotaan eduksi maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten tunteminen, kokemus rakennusvalvonnan työtehtävistä, esittelijän / valmistelijan teh­tä­vis­tä sekä rakentamisen teh­tä­vä­ken­tän kokonaisvaltainen tun­te­mus sisältäen myös teollisuusrakentamisen ja kaavoituksen. Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Virka tulee ottaa vastaan 1.5.2020 tai erillisen sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja CV tulee toimittaa 6.4.2020 klo 16.00 mennessä sähköisenä www.kuntarekry.fi -järjestelmän kautta (työavain 283998).


Organisaation kuvaus

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla. Raahen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Paula Pihkanen puh. 040 830 3171, paula.pihkanen@raahe.fi