Veteraanikerho ja eläkeläisten edunvalvonta

Eläkeläisten järjestäytyminen KTK:ssa               

KTK:n rekisteröimätön veteraanikerho hoitaa eläkeläisten edunvalvontaa vaikuttamalla KTK:n, KTN:n ja Akavan kautta eläkkeisiin, verotukseen, sosiaalipalveluihin ja muihin eläkeläisten asemaan vaikuttaviin asioihin.

Jos henkilö on eläkkeelle jäämisvuonna maksanut jäsenmaksua vähintään veteraanikerhon jäsenmaksun suuruisen summan, häneltä ei peritä kyseisenä vuonna erikseen veteraanikerhon jäsenmaksua. Eläkkeelle jäädessä jäsenen tulee toimittaa KTK:n toimistolle muutosilmoituslomake, jonka voi joko tulostaa oheisesta linkistä tai pyytää KTK:ta lähettämään lomake postitse ottamalla yhteyttä KTK:n jäsenpalveluun.

Kerhon jäsenet nauttivat kaikista liiton jäseneduista. KTK:n ottama Liittovakuutus kuitenkin päättyy sen vuoden lopussa, jona jäsen täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen jäsen voi ostaa itselleen jatkuvan matkavakuutuksen Turvasta.

Veteraanikerhon toimintaan voivat osallistua kaikki eläkkeellä olevat KTK:n jäsenet, jotka ovat maksaneet eläkeläisjäsenmaksun. Kerho pitää keväällä vuosikokouksensa, joka valitsee kerhon toimintaa ohjaavan hallituksen. Hallitus kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Veteraanikerhon jäsenmaksu vuonna 2019 on 39,00 euroa/vuosi, yli 70-vuotiailla eläkeläisillä 23 euroa/vuosi.

Lisätietoja kerhon toiminnasta ja jäsenten esitykset kerhon toimintaan toimitetaan veteraanikerhon puheenjohtajalle Seppo Kaivolalle, sähköposti seppojkaivola(ät)gmail.com. 

KTK:lla on edustus myös Akavan senioriverkostossa. Jäsenenä verkostossa Seppo Kaivola. Kerho pitää epävirallista yhteistyötä myös muiden eläkeläisyhteisöjen kanssa.

 

KTK veteraanikerhon tiedote 1-19

 

KTK veteraanikerhon hallitus kokoontui järjestätymiskokoukseensa 24.9. -19 KTK:n toimistossa. Kokouksessamme oli läsnä myös KTK:n puheenjohtaja Sari Estilä.

Valitsimme sihteeriksemme Eila Tarnanen ja sovimme työskentelevämme ryhmänä.

Kun kuulimme, että meitä on ympäri Suomen reilusti yli kaksi tuhatta ja pohdimme miten saisimme kaukana pääkaupunkiseudulta asuvat mukaan toimintaan.

Keskustelun kuluessa nousi vahvasti esiin ajatus, että paikalliset yhdistykset voisivat kutsua yhteen kokoukseensa kerran vudessa myös toiminta-alueensa veteraanikerhon jäsenet puheoikeudella. Näin saataisiin jatkuvuutta toimintaan sekä luonnollisella tavalla hiljaisen tiedon siirtymää nykyisille toimijoille. Puheenjohtaja Estilä lupasi positiivisessa hengessä tutkailla asian viemistä eteenpäin.

Toisena asiana käynnistimme suunnitelman tehdä yhden päivän museomatka Tallinnaan.Asiaa valmistelee Paul Volotinen helmikuun alkuun mennessä jotta voimme kerhon kevätkokouksessa tehdä päätöksiä!

KTK:n FB-sivuilla toivomme kaikkien aktiivisesti nostavan pintaan ajatuksia toiminnaksemme.

 

Seppo Kaivola

puheenjohtaja