Tervetuloa KTN:n sivuille!

KTN edustaa JUKO:n kautta yli 10.000 kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa olevaa ja/tai esimiesasemassa olevaa sekä teknisen koulutuksen saanutta teknistä toimihenkilöä.

KTN:öön kuuluu yhteensä 12 jäsenliittoa: KTK Tekniikan Asiantuntijat sen kuusi jäsenjärjestöä ja Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL sekä Insinööriliitto IL, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL ja Kuntatekniikan Unioni, joita KTN edustaa JUKO:n kautta näiden kunta-alalla työskentelevien jäsenten osalta.

 

KTN:läiset edustajat kunta-alan neuvotteluissa KT Kuntatyönantajien kanssa

- Pääneuvotteluryhmä:  (+ JUKO:laiset Olli Luukkainen, Risto Kangas ja Laura Lindholm)

- KVTES-ryhmä: Jukka Kauppala (+ JUKO:sta Risto Kangas)

- TS-ryhmä: Jari Järvi ja Juha Särkkä (+ JUKO:laiset Tapani Wahlberg ja Arja Varis)

- Avainta-sopimus: Juha Särkkä

- ET-sopimus: Jukka Kauppala ja Jari Järvi

- Tilastotyöryhmä: Sampo Kilpeläinen

- Koulutustyöryhmä: Sampo Kilpeläinen

- Lappeenrantaseminaarin työryhmä: Ulla Perämäki