KTN ottaa kantaa maan hallituksen varsin erikoiseen toimintatapaan

10.9.2015

Toimitaanko yksin vai yhdessä? Kysymys herää maan hallituksen toimintatapoja seuratessa.

Tekniikka ja Terveys KTN

 

Tiedote KTN:n paikallisille toimijoille 9.9.2015

 

Työmarkkinatoiminta on ollut pientä kesätaukoa lukuun ottamatta varsin vilkasta, nyt runsaat sata päivää

istuneen hallituksen aikana. Jo hallitusneuvottelujen yhteydessä huhti – toukokuussa yritettiin löytää väylää

yhteiskuntasopimusneuvottelujen käynnistämiselle. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelivat ja sopivat

touko – kesäkuussa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista, jonka jälkeen mm.

kunta-alan ja AVAINTES:n osalta neuvoteltiin ja sovittiin keskusjärjestösopimuksen soveltamisesta.

Yhteiskuntasopimukseen palattiin elokuussa, jolloin neuvoteltiin mistä neuvoteltaisiin, jos

yhteiskuntasopimuksesta ryhdyttäisiin neuvottelemaan. Yhteistä asialistaa ei syntynyt, eivätkä neuvottelut

siten syntyneet.

 

Tiistaina 8.9. maan hallitus ilmoitti erittäin jyrkistä toimista virka- ja työehtojen osalta. Hallitus aikoo leikata

vuosilomalakia pidemmät lomat laissa säädetyn pituisiksi, pienentää ylityö- ja sunnuntaikorvauksia,

muuttaa loppiaisen ja helatorstain palkattomiksi vapaapäiviksi ja heikentää sairauslomaetuuksia. Aiemmin

hallitus kertoi hankkeistaan heikentää määräaikaisten suojaa pidentää koeaikaa ja muuttaa työsuhteen

purkamisen perusteet sopimisen varaisiksi. Lisäksi hallitus haluaisi edistää paikallista sopimista.

 

Hallituksen valitsema toimintatapa on varsin erikoinen ja Suomessa uusi: hallitus ilmoittaa tarkoituksen

olevan, että sen ajamat työlainsäädännön huononnukset saatetaan voimaan sellaisella pakottavalla

lainsäädännöllä, jota paremmin ei voi sopia. KTN ei hyväksy hallituksen toimia eikä toimintatapaa. KTN

osaltaan edellyttää, että kaavaillun lainsäädännön perustuslainmukaisuus tutkitaan tarkoin.

 

Valitettavasti hallituksen toimet kiristävät ilmapiiriä työmarkkinoilla ja vaikeuttavat syksyn 2016 virka- ja

työehtosopimusneuvotteluja. Hallituksen toimet eivät myöskään mitenkään kannatusta palkansaajajärjestöjä

edistämään paikallista sopimista. KTN katsookin, että nyt jos koskaan, olisi kaikkien tahojen syytä

rauhallisesti harkiten istua neuvottelupöytään.

 

Kunta-alalla on käyty luottamusmiesvaalit ensimmäistä kertaa KTN: JUKOn jäsenyyden aikana.

Kokonaiskuva vaalien valmistelusta ja tuloksista on KTN:läisittäin myönteinen, joskaan ongelmiltakaan ei

kokonaan vältytty. Vaaleista valmistellaan kyselyä, jonka tuloksista informoimme, kun ne ovat valmiit.

Toivomme erityisesti KTN:läisiltä toimijoilta aktiivisuutta kyselyyn vastaamisessa.

 

AVAINTES:n neuvottelutoiminta on  lomien jälkeen käynnistynyt myönteisen vilkkaana, mm. työhyvinvointi-

ja tilastotyöryhmät on perustettu.

 

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen

jakson palkankorotusneuvottelut käydään kuluvana syksynä, sopimuksen toinen jakso alkaa vasta 1.8.2016.

 

KTK:n facebook-sivulla voi seurata ajankohtaista uutisointia.

Alla linkki valtioneuvoston tiedotteeseen hallituksen eilisistä esityksistä.

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitykset-toimista-kustannuskilpailukyvyn-parantamiseksi?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616

 

 

Tekniikka ja Terveys KTN

 

Keijo Houhala                                                             Jukka Kauppala