KTN tiedote 16.9

16.9.2015

KTN ohjeistus 18.9 mielenilmaisuun

 

Tekniikka ja Terveys KTN

 

Tiedote KTN:n paikallisille toimijoille 16.9.2015

 

KTN:n hallitus on päättänyt, että KTN osallistuu palkansaajakeskusjärjestöjen mielenilmaukseen perjantaina 18.9.2015. Päätöksen mukaan niin viranhaltijat kuin työsopimussuhteiset voivat osallistua mielenilmaukseen työnseisauksena. KTN:n päätös suojaa KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenten palvelussuhteen mikäli mielenilmaukseen osallistutaan työaikana. Myös JUKOn hallitus on tänään tehnyt päätöksen, jolla suojataan JUKOn jäsenjärjestöjen jäsenten palvelussuhde, mikäli jäsenet osallistuvat mielenilmaukseen työaikana.

 

Nämä päätökset koskevat kaikkia KTN:n ja JUKOn jäsenjärjestöjen jäseniä. Toimenpide on kuitenkin rajattu siten, että mielenilmaukseen osallistumalla ei vaaranneta ihmishengen ja terveyden eikä omaisuuden turvaamiseksi tehtävää työtä. Tämä on syytä ottaa huomioon paikallisesti.

 

Työnseisauksen ulkopuolella oleva viranhaltija on velvollinen tekemän suojelutyötä. Myös hätätyön teettäminen saattaa tulla kysymykseen, niin toimenpiteen ulkopuolella olevan virkasuhteisten kuin työsuhteistenkin osalta. On kuitenkin muistettava, että työnseisaus sinänsä ei voi olla peruste hätätyön teettämiselle, mutta siitä voi aiheutua työaikalaissa tarkoitettu ennalta arvaamaton tilanne.  Niin suojelutyön, kuin hätätyönkin osalta edellytyksenä on hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantuminen. Kuten edellä jo todettiin, nämä tilanteet on jo lähtökohtaisesti rajattu toimenpiteen ulkopuolelle.

 

Mikäli työntekijä tai viranhaltija osallistuu mielenilmaukseen työajallaan, on työnantajalla oikeus pidättää poissaolon ajalta palkka.

 

AVAINTA ry:n ja Energiateollisuuden toimihenkilösopimuksen piirissä olevien osalta KTN:n ao. paikallisyhdistysten ja luottamusmiesten on syytä informoida työnantajaa mielenilmauksesta ja sen toteutumisesta ja tarvittaessa käydä keskustelut siitä, miten turvataan ihmishenget, terveys ja omaisuus.

 

Kunta-alalla JUKO ohjeistaa luottamusmiehet, tarvittaessa lisäohjeita saa myös KTN:stä ja KTN:n jäsenliitoista.

KTN ei maksa lakkoavustusta eikä mahdollisia muita osallistumiskuluja.

 

 

Tekniikka ja Terveys KTN

 

Keijo Houhala                                                             Jukka Kauppala