KTN:n edustajakokoustiedote 27.11.2015

27.11.2015

Tekniikka ja Terveys KTN Ry pitää erittäin tärkeänä, että työmarkkinajärjestöjen väliset neuvottelut onnistuvat

Tekniikka ja Terveys KTN ry

EDUSTAJAKOKOUSTIEDOTE

27.11.2015

Tekniikka ja Terveys KTN Ry pitää erittäin tärkeänä, että työmarkkinajärjestöjen väliset neuvottelut onnistuvat

Suomen kilpailukyvyn parantamiseen ja velkataakan keventämiseen on varmasti kaikkien osallistuttava, mutta se on tehtävä toisiamme kuunnellen ja tasa-arvoisesti. Tavoitteellista ja asenteellista julkisen sektorin palkansaajien aseman huonontamista ei tule hyväksyä.

Keinoja maan hallituksen tavoitteiden saavuttamiseksi löytyy jokaiselta sektorilta. Alakohtaisilla sopimuksilla saadaan paremmat tulokset kuin yhdelläkään pakkolailla.KTN:n jäsenjärjestöt ovat tarvittaessa valmiita talkoisiin, mutta ratkaisun tulee olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Keinovalikoima tulee määritellä ja neuvotella sopimusalakohtaisesti.

Kunta-alan työntekijät ovat olleet jatkuvan muutoksen kourissa ja ovat sitä edelleen, kuten kaikki muutkin palkansaajat. Kuntien toimintoja on sekä yhtiöitetty, että yksityistetty ja näiden toimien yhteydessä työntekijöiden määrää on vähennetty radikaalisti. Kuntien kurjistuminen on johtanut siihen, että pahimmassa tapauksessa neljää eläköityvää työntekijää kohden palkataan yksi uusi työntekijä. On hyvä huomata, että työtehtävien lisääntyminen kasvattaa myös työn kuormittavuutta. Julkisen sektorin työntekijät ovat oikeutettuja lomiinsa, aivan kuin yksityissektorin työntekijät ovat oikeutettuja "pekkaspäiviinsä". Molemmat ovat neuvotteluin sovittuja etuuksia ja siksi vastakkainasettelu on turhaa.KTN näkee erittäin tärkeänä, että sopimiskulttuuri on toimiva jatkossakin, käytetään sopimismallista sitten mitä nimitystä tahansa. Pääasia on sopiminen, ei malli. Julkisen sektorin työnantajapuolella tulee olla tulevaisuudessakin vahva rooli neuvottelukumppanina julkisen sektorin asioissa, vaikka EK pyrkii johtoasemallaan sitä horjuttamaan.

Lisätietoja: puheenjohtaja Keijo Houhala 0400 551175