Ylityökielto energia-alan toimihenkilöille

27.1.2018

Tekniikka ja Terveys KTN ry:n hallitus asetti energia-alan toimihenkilösopimuksen piirissä työskenteleville ylityökiellon 1.2.2018 klo 6 alkaen

Tekniikka ja Terveys KTN ry on päättänyt ylityökiellosta energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä 1.2.2018 klo 06.00 alkaen toistaiseksi. Ylityökielto koskee kaikkia KTN:n jäsenliittojen jäseniä toimihenkilötehtävissä kaikissa Energiateollisuus ry:n em. työehtosopimuksen piirissä olevissa jäsenyhteisöissä. Ylityökiellolla tavoitellaan neuvotteluiden nopeaa vauhdittamista tammikuun loppuun mennessä.

Energia-alaa koskevat työehto- ja palkankorotusneuvottelut käynnistyivät joulukuussa 2017. Käytävällä liittokierroksella ei työnantajilla ole ollut halua tehdä työehtojen muutoksia toimihenkilöiden esittämällä tavalla.

 

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 

Ylityökiellon aikana kieltäydytään tekemästä säännöllisen työajan ylittävää työtä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa, liukumia ei kerrytetä. Lisä- tai ylityötä ei saa tehdä. Jos varallaolon aikana tehty työ on lisä- tai ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja vikailmoitukset, mutta korjaustyöhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa, kun seuraava työvuoro saapuu työpaikalle. Vuoroluetteloita ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä tästä päivästä lähtien.

Hätätyö jää ylityökiellon ulkopuolelle. Hätätyöllä ei kuitenkaan saa kiertää ylityökieltoa eli hätätyönä suoritetaan vain hätätyöksi määritellyt kiireelliset tehtävät, eikä työhön jäädä sellaisten töiden vuoksi, jotka eivät täytä hätätyön määrittelyä. Ne palataan tekemään normaalilla työajalla.

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

 

Neuvotteluja jatketaan edelleen

 

Sopimusneuvotteluja jatketaan hankalasta neuvottelutilanteesta riippumatta tammikuun loppuun saakka.

Ylityökielto on laillinen toimenpide 1.2.2018 alkaen kun sopimukseton tila alkaa. Työehtosopimus päättyy 31.1.2018 yli 4500 toimihenkilön osalta energiateollisuudessa. Ylityökiellon asettaminen on seurausta työnantajan välinpitämättömän asenteen johdosta käytäviin neuvotteluihin.

 

Voit jakaa tämän tiedotteen työpaikallasi järjestäytymättömälle työtoverillesi. Huom. Tämä tiedote jaetaan kaikille niille jäsenille jotka työskentelevät tämän työehtosopimuksen piirissä ja jotka ovat toimittaneet liitoille ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteensa.


Tekniikka ja Terveys KTN ry

Sari Estilä

1. varapuheenjohtaja