Avainta-neuvottelut jatkuivat keskiviikkona

3.2.2022

Neuvottelut Avainta-alan työehtosopimuksista jatkuivat tavoitteiden esittelyllä eilen 2. helmikuuta. KTN tavoittelee tällä sopimuskierroksella yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia ja useampivuotista palkkaohjelmaa.

- Palkkausjärjestelmän kehittämisessä tavoittelemme tehtävän vaativuuden ja ammatin hallinnan ja työsuorituksen arvioinnin erottamista toisistaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja henkilökohtaiseksi lisäksi.

KTN edellyttää, että perhevapaauudistuksen muutokset on huomioitava AVAINTESin määräyksissä kuten myös lyhyt, palkallinen omaishoitovapaa.

Muita tavoitteita ovat muun muassa matkustusajan korvaaminen.

- Iso ongelma on, että laajoilla työntekoalueilla esimerkiksi matka-aikaa kotoa päivän ensimmäiseen työpisteeseen ei korvaa kukaan, vaikka matkaan käytetty aika olisi työnantajan vaatimuksesta kohtuuttoman pitkä.

Sujuvampaa paikallista sopimista

Paikallisen sopimisen onnistumisen edellytyksenä KTN pitää luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävään käytettävän ajan lisäämistä ja korvauksen kohentamista.

- Sujuva ja kaikkia hyödyttävä paikallinen sopiminen edellyttää luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksien vahvistamista. Ilman riittävää tietopohjaa on erittäin hankala neuvotella paikallisesti.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 4. helmikuuta.

Avainta-alojen työehtosopimusneuvottelut (AVAINTES) alkoivat sopimuksen irtisanomisella 12. tammikuuta. Sopimus on irtisanottu päättymään 28. helmikuuta