Avaintes-neuvottelutiedote 5/2022

9.2.2022

Avaintes:n neuvotteluissa todettiin tänään, että jatkamme toistaiseksi etäyhteyksin, mutta terveysturvallisuus huomioiden pyrimme loppukuusta lähikokoustamiseen.

Asialistalta keskusteltiin ensin lyhyesti hinnoitteluliitteistä ja palkkausjärjestelmään liittyvistä tavoitteista. 

Poissaolojen osalta käytiin lyhyt keskustelu työkykyä tukevista toimista, ja myös esim. sairauspoissaolon omailmoitusajasta (nyt Avaintes:ssa 3 päivää).

Perhevapaauudistuksen osalta ollaan edelleen tarkkailuasemissa. Kuntapuolen edistymistä seurataan tiiviisti.

Henkilöstön edustajien asemasta ja erityisesti ajankäytöstä käytiin vilkasta keskustelua. Järjestöpuolen ja työantajan näkemykset esim. kiinteään ajankäyttöön luettavista luottamusmiestehtävistä eivät ole täysin yhteneväisiä, joten aiheen tiimoilta jatketaan tulevissakin neuvotteluissa. Samoin luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet ovat työnantajalle ”vaikea pala”, vaikka samalla heidän tavoitteissaan on vahva painotus paikalliseen sopimiseen ja järjestelyerien suuntaamiseen yritystasolle.

Yllättäen työnantaja nosti esille myös aiemmissa (v. 2018 asti) työehtosopimuksissa olleen kirjauksen allekirjoittajajärjestöjen mahdollisuudesta valita yhteinen luottamusmies. Allekirjoittajajärjestöt suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti tällaiseen mahdollisuuteen.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 11.2., tuolloin käydään tarkemmin läpi vielä matkakustannusten korvauksia ja matkustusaikaan liittyviä tavoitteita sekä tilapäistä hoitovapaata, työntekopaikkaa ja ryhmähenkivakuutusta koskevia kysymyksiä.