Pääsopimus ja palkat pöydällä sunnuntain kuntasovittelussa
 

Sovittelu kuntien palkansaajien palkoista ja työehdoista jatkui sunnuntaina 26. huhtikuuta. Neuvottelijat käsittelivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla pääsopimuksen uudistamista sekä palkankorotusten raamia.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo, että pääsopimusta uudistettaessa keskeistä jukolaisille on:

- Varhaiskasvatuksen opettajien siirtäminen yleisestä sopimuksesta (KVTES) opettajien sopimukseen (OVTES).

- Kunnallisen tekniikan alan sopimuksen (TS) turvaaminen, jotta tekniikan henkilöstön työn erityispiirteet huomioidaan myös jatkossa mahdollisimman laajasti.

Löfgren painottaa lisäksi, että uudistus ei saa asettaa kuntien ja tulevien maakuntien henkilöstöä vastakkain ja että samaa tai samanarvoista työtä tekeviä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

- Haluamme varmistaa, että pääneuvotteluryhmä (palkansaajien ja KT:n yhteinen ryhmä) koordinoi jatkossakin sopimusneuvotteluja ja yleisiä palvelussuhteen ehtoja.

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden pituista sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

JUKO sitounut vapun takarajaan

- Olemme sitoutuneet hakemaan neuvottelutulosta vappuun mennessä. Jos sovittelussa ei päästä ratkaisuun ennen kuun vaihdetta, saattavat sopimusratkaisut siirtyä syksyyn, Löfgren kertoo.

Kaikki kuntasopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet virka- ja työehtosopimukset on hyväksytty.

Sovittelu jatkuu maanantaina 27. huhtikuuta klo 14. Päättymisaikaa maanantain neuvotteluille ei sovittu. Sovittelussa JUKOa edustavat toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

Kuntasektorin sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.