Kuntaneuvottelut:

Kiky-tunneissa ei vielä lähentymistä, koronaryhmä perustettiin

 

JUKO, JHL ja JYTY tekivät yhteisen esityksen allekirjoituspöytäkirjaksi tänään jatkuneissa kuntaneuvotteluissa.

- Esityksemme allekirjoituspöytäkirjasta sisälsi muun muassa kiky-tuntien poiston, esityksen palkankorotuksista ja eräitä tekstimuutoksia, joiden hintaa ei ole mahdollista tarkoin määritellä. Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema ja korvaukset olivat esillä, kertoo JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

- Kiky-tuntien poistosta käytiin keskustelua. Sanottavaa lähentymistä KT:n ja järjestöjen kesken ei vielä ollut havaittavissa.

 

Kertaerän maksukriteereistä hyvä neuvottelutulos

Edellisellä neuvottelukierroksella sovittu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä on ollut tasa-arvovaltuutetun arvioitavana. Kertaerän maksun kriteereitä tarkistettiin tänään tasa-arvovaltuutetun lausunnon perusteella. Tarkastelujakson aikana palkalliseksi rinnastetaan perhevapaasta johtuva poissaolopäivä riippumatta siitä, onko se ollut palkallinen. Uudesta kriteeristä laadittiin sopimusteksti, ja neuvottelutulos lähetetään sopijapuolten hallintoihin. Kertaerä maksetaan takautuvasti niille, jotka täyttävät uudet kriteerit.

- Tämä oli hyvä edistysaskel! Kaikki edellisen neuvottelukierroksen pääsopijajärjestöt, jotka olivat sopimassa kertaerää, olivat tyytyväisiä tasa-arvon edistymisestä, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo.

 

Koronaryhmä perustettiin

Osapuolet päättivät erityisen ”koronaryhmän” perustamisesta. Tarkoituksena on käydä keskustelua ja ohjeistaa kuntia ja luottamusmiehiä erityiskysymyksissä, joita koronan vuoksi nousee esiin.

- Kuntatyönantajien viesti oli, että kaikkien on osallistuttava taloustilanteen hoitoon jollain tavoin. Me palkansaajat peräänkuulutimme oikeudenmukaisuutta. Koronakriisin selättäminen on nimenomaan julkisen sektorin henkilöstön kontolla.

 Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 29.3.