Uuden kunta-alan sopimuksen sisältö

Torstaina 28.5.2020 hyväksyttiin uusi kunta-alan pääsopimus ja yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

Samalla hyväksyttiin myös opettajien, lääkärien ja kuntien teknisen henkilöstön sopimukset.

Vajaan kahden vuoden mittaisen sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Tänä vuonna palkat nousevat elokuussa 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee paikallisesti kohdennettava erä 0,8 prosenttia ja prosentin yleiskorotus.

Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta. Samalla lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee joustavampaa. Myös työaikojen tarkastelujaksoihin ja jaksotyömääräyksiin tulee vähäisiä, lähinnä sovintoesitykseen pohjautuvia muutoksia.

Merkittävä parannus sovintoesitykseen on JUKOn ja JAUn tavoitteleman palkkaohjelman eteneminen yhteiseksi ja pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

Tästä löydät sopimuksen yksityiskohtaisen sisällön: