Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtaja Keijo Houhala

Puheenjohtajan palsta

Kilpailukykyä, toiminnan uudistumista sekä tulevia kunta- ja maakuntarakenteita

Vuosi 2016 lähenee loppuaan, joten muistelen muutamalla nostolla kulunutta vuotta.

Vuosi käynnistyi yhteiskuntasopimuksen kompastelevalla hieromisella, josta lopulta synnytettiin pakon edessä kilpailukykysopimus. Sopimus, joka kohtelee julkista sektoria eriarvoisesti verrattuna yksityiseen sektoriin nähden. Epätasa-arvoisuutta lisäävät seikat on huomioitava, kun ensi vuonna valmistellaan Suomen uutta työmarkkinamallia. Julkisen sektorin on oltava mukana näissä mallien kehittelyssä. Suomalainen yhteiskunta on kokonaisuus, jossa eri sektoreilla on omat tehtävät ja yhteistyön pitää olla saumatonta.

Bruttokansantuotteen kehittyminen ei ole mahdollista ilman kaikkien sektoreiden mukanaoloa, sillä jokainen sektori luo kansakunnalle arvonlisää omista lähtökohdistaan. KTK:n jäsenten luoma arvonlisä tuo teollisuudelle ja muulle yhteiskunnalle infran erilaiset tekniset verkostot ja turvallisuuden lähtökohdat. Jäsenemme tuottavat muille erityistä arvonlisää ja lisäarvoa, eivät vain käytä verorahoja.

Oman toiminnan osalta KTK siirtyi hyödyntämään digisaation mahdollisuuksia videoiden ja reaaliaikaisen some-kommentoinnin kautta. Olemme itse tuottaneet eri aiheisia videoita vuoden aikana kymmenittäin. Vastaavasti some päivityksiä eri asioista, aiheista ja ilmiöistä olemme tuottaneet lähes päivittäin, valtakunnallista uutisvirtaa seuraten. Näkyvyytemme sosiaalisessa mediassa ja eri verkostoissa on kasvanut merkittävästi.

Kaikki nämä toiminnalliset muutokset ja uudistukset ovat vaatineet 24/7 työtä, uutta osaamista, uusia näkökulmia ja avoimuutta heittäytyä mukaan reaaliaikaiseen sekä vuorovaikutteiseen viestintään. Näiden ja muiden uusien työkalujen käyttöönottoa laajennetaan alkuvuodesta lisää, jotta voimme joukkoistaa henkilöjäseniä ja luottamusmiehiä samojen teemojen yhteyteen.

Kunnista ja valtiolta maakuntiin siirtyvien sekä kuntiin jäävien jäsenten neuvottelu- ja sopimustoimintaa täsmäytetään, uudistetaan ja asemoidaan muuttuvien tilanteiden mukaiseksi. Samalla pidämme huolta erilaisissa yhtiörakenteissa työskentelevien jäsenten edunvalvonnasta niin energia-alalla kuin AVANTA-alalla.

Tässä työssä on hyvä muistaa, että voimme edustaa vain omia jäseniämme. Tästä syystä on tärkeä tiivistää rivejä ja katsoa, että myös työyhteisöjen työkaverit ovat varmistaneet edunvalvontansa KTK:n jäsenyydellä. Uusia jäseniä pitää hankkia ja uusia jäseniä on odotettavissa valtiolta maakuntiin siirtyvistä ammattiryhmistä. Näin varmistetaan, että heillä jatkuvat toimivat edunvalvontajärjestelmät maakuntien kuntapohjaisissa sopimuksissa.

Neuvottelu- ja sopimusasiat työllistivät tänä vuonna. Ne työllistävät ensi vuonnakin, kun uudet sotealueet käynnistyvät ja maakuntia rakennetaan. Nyt, jos koskaan, tarvitaan järjestöjä, niiden osaavia toimijoita ja tiivistä yhteen hiileen puhaltavaa jäsenkuntaa. Maakuntien myötä työmarkkinat vuonna 2019 ovat kovin erilaiset kuin mitä ovat tämän päivän työmarkkina- tai julkisen sektorin rakenteet.

Hyvää joulunalusaikaa kaikille jäsenille, yhteistyökumppaneille ja aktiiveille!

Keijo Houhala

Lue lisää