Puheenjohtajan palsta

Aitoa kilpailukykyä -laitetaan tutkimus ja tuotekehitys töihin

Kilpailukykyyn on haettu parannusta jo usean vuoden ajan. Työmarkkinoilla keskusteluissa ovat olleet joustot, uudistukset, rakenteet, työaika, verotus ja monet muut seikat. Onkohan kuitenkin niin, että kaikista tärkeimmät seikat ovat jääneet vaille huomiota. Nimittäin mistä maan elinvoimaisuus syntyy ja missä järjestyksessä.

Keskustelu on ajautunut liian sirpaleisiin asioihin kuten kuuden minuutin mittaiseen työaikavääntöön. Isot asiat ovat jääneet vähemmälle huomiolle -vientituotteista saatava hinta, tutkimuksen ja tuotekehityksen panosten kohdistuminen sekä osaamisen siirtyminen täsmällisemmin tarpeisiin. Jos vientituotteiden hinta laskee koko ajan, ei tulevaisuus näytä hyvältä millään aikajänteellä. Vientiteollisuuden pitää keskittyä kohottamaan tuotteiden lisäarvoa ja sitä kautta tuotteista saatavia hintoja.

Tuotekehityspanoksia pitää kohdistaa tarkemmin ja tehokkaammin suuren lisäarvon tuotteisiin -esimerkiksi energia-, auto- ja telakkateollisuudessa. Yritysten kansainvälistymiselle ja kasvulle tulee saada mahdollisuudet. Samoin kotimainen omistajuus pitää nostaa parempaan arvoon, jotta yritysten tuottama lisäarvo jää hyödyttämään suomalaista yhteiskuntaa.

Työaikakysymykset suuren työttömyyden aikana jakavat kansalaisten ja päättäjien mielipiteitä voimakkaasti. Toisille ollaan lisäämässä työaikaa ja työvoimareservissä olevat ihmiset ovat vailla töitä. Töiden jakaminen ennaltaehkäisisi syrjäytymistä ja siitä muodostuvia ongelmia ja kuluja. Työ tuo elämään rytmiä, sisältöä ja tarkoitusta -toisin sanoen se lisää toimeliaisuutta ja oman elämän hallintaa.

Onnistuminen sumuisessa, nopea rytmisessä, sirpaleisessa ja taloudellisten ongelmien maailmassa, edellyttää lujan uskon ohella kansakunnan yhtenäisyyttä. Uskoa voidaan luoda vain meille suomalaisille ominaisten arvojen ja tuntemusten kautta. Muutosten kaaoksesta ei ole ulospääsyä liimaamalla uusia sirpaleita kaaoksessa oleviin sirpaleisiin. Kokonaisuus on oltava päättäjien hallinnassa, vaikka eteenpäin mentäisiin pala palalta. On käärittävä hihat ja laitettava itsensä peliin.

Kaiken tämän mahdollistajana toimii yhteiskunnan infrastruktuuri, huoltovarmuus, turvallisuus ja viihtyvyys.