Puheenjohtajan palsta

Tekniset rakenteet luovat elinvoiman

 

Elinvoimaisuus on uudistuvien kuntien kivijalka. Yksikään tulevaisuuden kunta- tai maakunta ei pärjää, kehity tai säily hengissä ilman infrastruktuuria. Jokaisen kunnan ja maakunnan on kirjoitettava uusi tulevaisuutensa. Mitä ovat omat vahvuudet, mitkä ovat seudulliset vahvuudet ja miten ne kytkeytyvät tulevaisuuden elinvoimaksi.

 

Kuntaliitto on tuottanut julkaisun Tulevaisuuden kuntakuvat, jossa menestystä arvioidaan omaehtoisen ja ulkoa ohjatun kehityksen suhteen sekä hallinnon ja kuntalaisen vaikuttamisen suhteen. Näillä nelikenttäarvioilla voidaan päätyä tulevaisuudenkuvaan, joka voi olla verkostokunta, erikoistunut kunta, ohut kunta tai reunakunta.  Erittäin tärkeätä olisi tehdä arviot niin tulevien päättäjien kuin kunnan henkilöstön -asiantuntijoiden kesken, joiden yhdistelmästä syntyy kokonaiskuva.

 

Vasta sitten, kun yhteinen tulevaisuuskuva on olemassa, kannattaa kehittää strategiat ja askelmerkkejä muutoksille. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan työntekijöistä alle 5 prosenttia ja johtoryhmistä 30 prosenttia tuntevat kuntansa arvot. Tämä tulos osaltaan vahvistaa käsitystä siitä, että tekijöiden toimintaa ohjaavat muut tekijät kuin yhteiset arvot.

 

Sote- ja maakuntauudistus laittaa kaikki julkiset organisaatiot uuteen asentoon, joten pohjatyö uudistuksille kannattaa tehdä kunnolla ja osallistaa henkilöstö muutoksen tekemiseen. Muuten kulttuurimuutos ei onnistu tai sen läpiviemisestä seuraa hallitsematon ongelmien kasauma.

 

Kunta ei ole yritys, joten sen johtamien on myös erilaista. Kuntalainen on sekä asiakas että päättäjä kunnan asioissa, joten hän on siten osallinen -omistajaosakas. Jotta uudistuksessa on mahdollista onnistua, muodostuu kansalaisyhteiskunnan hallinnasta melkoinen katalyytti ja voimavara. Kansalaisyhteiskunnan työn tuloksensa syntyy uusi tulevaisuus, kun toiminta on läpinäkyvää ja osallistavaa.

 

Näissä muutoksissa ei voi onnistua ilman toimivaa teknistä kuntarakennetta, teknisiä viranomaispalveluja ja erilaisia kanavia -kulki niissä sitten vettä, sähköä tai tietoa!