Puheenjohtajan palsta

Maan hallitus antoi kehysriihessä työmarkkinajärjestöille erilaisia pähkinöitä purtavaksi. Työnantajapuoli sai niitä makeita, mutta valitettavasti työntekijäpuolelle jäi sitten ne kitkerät, joita ei pysty oikein kunnolla edes pureksimaan.

Juuri ennen kehysriihtä uutisoitiin Suomessa syntyvyyden pienenemisestä. Vauvoja syntyy vähemmän kuin ihmisiä kuolee eli menossa on suomalaisten ns. luonnollinen poistuma. Nyt, jos koskaan, nuorille ja nuorille perheille olisi annettava mahdollisuus rakentaa tulevaisuuttaan. Hallitus päätti kuitenkin toisin ja esittää työsopimuslakiin määräaikaisten työsopimusten edellytyksiin merkittävän muutoksen: Vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olevan alle 30-vuotiaan kanssa työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman muutoin säädettyä perusteltua syytä. Yhdenvertaisuuden vuoksi samat oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia, myös alle 30-vuotiaita. Työelämässä kaikilla pitäisi olla samat pelisäännöt. Monet nuoret ovat perustaneet perheen, hankkineet lapsia ja heillä on opinto- ja asuntolainaa. Hehän luovat toivoa tulevaisuuteen ja elämään, miten heitä voidaan kohdella eriarvoisesti?

Kehysriihen positiivisiin asioihin kuuluu, että isojen koulutusleikkausten jälkeen hallitus on panostamassa 10 milj euroa ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutukseen ja oppimiseen. Tämä on hienoa, sillä moni joutuu tai haluaa vaihtaa elämänsä aikana ammattia tai työpaikkaa. Muuntokoulutuksella voidaan lisätä eri työmahdollisuuksia, motivaatiota, työkyvyn ylläpitoa ja kehitystä. Henkilöstön itsensä kehittäminen on myös työnantajalle suuri etu.  

KTK:n hallitus ja toimisto on aloittanut uuden strategian tekemisen nelivuotiskaudelle. Strategian pohjatyöksi järjestämme jäsenkyselyn toukokuun aikana. Kyselyssä selvitämme jäsenistön näkemyksiä tulevaisuuden KTK:sta. Kysymme jäseneduista sekä palveluista, joilla pystymme kohdentamaan mahdollisimman laajasti turvaa ja tukea jäsenille. Lisäksi toivomme laaja-alaista viestintää liiton, jäsenjärjestöjen ja jäsenten kesken. KTK on ollut ja on edelleen vahva tekniikan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö.  Tästä tavoitteesta emme luovu, emmekä tingi. Tuleva strategia tuodaan edustajakokouksen päätettäväksi 15.11.2018.

Maakuntahallinto tuo toteutuessaan muutoksia kuntakentän edunvalvontatyöhön. Olemme käynnistäneet tulevan maakuntahallinnon luottamusmiesten ja jäsenyhdistysten keskustelut. Neuvottelut ovat vielä aivan auki ja tiedotamme niistä tulevissa jäsentiedotteissa. Asia etenee, niin kuin tämä kevätkin kohti kesää.