Neuvottelukevät käynnistyy!

Vuodenvaihteen lomien jälkeen on alkanut täysi työ ja tohina, kun nykyiset työehtosopimukset ovat umpeutumassa. KTK on vahvasti edustettuna sopimusneuvotteluissa ja pyrimmekin tiedottamaan jäsenistöä aina kun uutta kerrottavaa on.

Viestimme kevään aikana neljällä eri tavalla:

  1. Tiedotamme sopimusalan luottamusmiehiä
  2. Tiedotamme sopimusalan kaikkia jäseniä
  3. Tiedotamme koko jäsenistöä
  4. Viestimme Facebook-sivuillamme

Nyt onkin hyvin tärkeää pitää omat jäsentiedot ajan tasalla, jotta viesti kulkee. Käy siis tarkistamassa omat yhteystietosi Jäsensivuilla. (Kirjaudu jäsennumerollasi ja syntymäajalla/vaihtamallasi salasanalla. Kirjautumisen jälkeen vihreässä yläpalkissa lukee ”omat tiedot”). Muistuta myös järjestäytyneitä työkavereitasi asiasta ja kehota vielä liittoon kuulumattomia liittymään jäseneksi! Mitä enemmän meitä on, sitä vaikuttavampia olemme.

Viestintäterveisin,

Emmi Pajunen, emmi.pajunen@ktk-ry.fi


 

Vinkkaa työkaverille liittymisedusta!

Nyt kannattaa houkutella järjestäytymätön jäsen hyödyntämään KTK:n liittymisetu. Tammikuun aikana liittyvä uusi jäsen saa jäsenyyden ilmaiseksi maaliskuun loppuun asti! www.ktk-ry.fi/liity


 

Katsaus sopimusalojen neuvottelutilanteeseen

 

Kunta-ala avasi julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut – JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä

Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät tiistaina 14. tammikuuta. JUKOa edustavat pääneuvotteluryhmässä Olli Luukkainen (OAJ), Maria Löfgren (JUKO), Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat).

Palkansaajien pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajat KT:n näkemykset näyttävät tässä vaiheessa vastakkaisilta. Työhyvinvointiin liittyvien asioiden sekä palkkaohjelman tai vastaavan nostamisesta työehtosopimusneuvottelujen aiheiksi kaikilla pääsopijajärjestöillä on saman suuntaisia näkemyksiä.

Alustavaa keskustelua käytiin neuvottelujen organisoinnista, aikataulusta ja sopimuskauden pituudesta.

Vuonna 2018 sovittiin kunta-alan ja yksityisen sektorin välisestä palkka- ja työvoimakustannusselvityksestä. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston perusteella Palkansaajien tutkimuslaitos PT ja Etla ovat tehneet tilastollisen tutkimuksen.

Selvityksen analysoi kunnan tilastoryhmä, jonka jälkeen päätetään tutkimuksen mahdollisesta julkistamisesta. JUKOn tavoitteena on hyödyntää selvitystä kehitettäessä kunta-alan palkkausta.

Neuvottelut jatkuvat 12. helmikuuta, jolloin osapuolet tuovat tapaamiseen tekstitavoitteitaan. Alatyöryhmät jatkavat työtään.

Lisätietoja: Jari Järvi, jari.jarvi@ktk-ry.fi

 

Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy 31.1.2020.

Energia-alan toimihenkilöiden sopimuksesta on neuvoteltu nyt kahdessa tapaamisessa. KTN:ää neuvotteluissa edustaa Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat).

Neuvottelut ovat edenneet pääsääntöisesti hyvässä hengessä, mutta varsinaisia tekstikysymyksiä ei ole vielä päästy käsittelemään. Sopimuksen syntymistä hiertävät ennen kaikkea kiky-tunnit ja palkkaratkaisu. Työnantaja on ilmoittanut pitävänsä kiinni kiky-tunneista ja ilmoittanut, että Teollisuusliiton sopima 3,3 % korotus on liian suuri. Meidän näkemyksemme on, että kiky-tunneille ei ole enää perusteita ja ne tulee purkaa. Palkkaratkaisun on oltava sellainen, että se takaa jäsentemme ostovoiman.

Neuvottelut jatkuvat 27.1.2020.

Lisätietoja: Jari Järvi, jari.jarvi@ktk-ry.fi

 

AVAINTA:n työehtosopimusneuvottelut käynnistymässä

AVAINTA:n sopimus on päättymässä 31.3.2020 ja neuvottelut uudesta sopimuksesta alkavat 27.1.2020. Myös Avaintan osalta työntekijäpuolen tavoitteena on kiky-tuntien poistuminen tai sitä vastaava korvaus. KTN:ää neuvotteluissa edustaa Tomas Wass (KTK Tekniikan Asiantuntijat).

Lisätietoja: Tomas Wass, tomas.wass@ktk-ry.fi

 

Valtion sopimusneuvottelut alkoivat keskiviikkona – kiky hiertää ja myös matkustusaika on neuvotteluissa isona asiana

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät keskiviikkona 15. tammikuuta. JUKOn sopimusten piirissä on valtiolla yli 74 000 palkansaajaa.

Tapaamisessa keskusteltiin yleisluontoisesti neuvottelujen rakenteesta eli neuvottelupöytään tuotavien asioiden käsittelyjärjestyksestä.

Neuvottelut jatkuvat 7. helmikuuta, jolloin neuvotteluosapuolet antavat tavoitteensa. Valtion pääsopijajärjestöt jättävät yhteiset tekstitavoitteensa tuolloin.

Lisätietoja: Jari Järvi, jari.jarvi@ktk-ry.fi