Olemme koonneet yleisimpiä kysymyksiä liittyen korona-viruksen vaikutukseen työpaikoilla

Koronavirus

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti kosketus- ja pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika on noin 2-12 päivää, suurimmalla osalla sairastuneista noin 4-5 päivää.

Koronavirus on Suomessa lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien luetteloon. Tästä seuraa, että koronavirukseen sairastunut, sairastuneeksi epäilty tai virukselle altistunut henkilö voidaan viranomaisten toimesta määrätä pysymään pois työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta, eristykseen tai karanteeniin.

Eristys = tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristäminen terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa.

Karanteeni = terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteeni toteutetaan yleensä kotona. Karanteeniin voidaan määrätä henkilö, joka on sairastunut tai perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin.

Eristys- tai karanteenimääräystä ei voi antaa yksityinen tai työterveys- tai yleislääkäri, vaan määräyksen on tultava kunnan tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä.

Jos joudut jäämään kotiin, saatko siitä palkkaa?

Jos jäät kotiin flunssaoireiden tai muun sairauden takia, saat normaalin sairausloman palkan, siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Jos jäät kotiin flunssaoireisen tai muuten sairaan lapsen kanssa, pätevät samat säännöt kuin normaalisti. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa palkansaajille ja yrittäjille, jotka on määrätty tartunnan takia eristykseen tai altistumisepäilyn takia karanteeniin. Jos karanteeniin määrätään alle 16-vuotias lapsi, vanhemmalla on oikeus jäädä huolehtimaan hänestä. Lapsen huoltaja voi tässä tapauksessa saada tartuntatautipäivärahaa Kelalta. Palkansaajana tartuntatautipäiväraha on tavallisen palkan suuruinen. Yrittäjille päiväraha on yel- ja myel-vuosityötulo jaettuna 300:lla.

Kotiin jääminen lapsen koulun tai päiväkodin sulkeutumisen vuoksi ei automaattisesti oikeuta palkalliseen vapaaseen. Voit sopia työnantajan kanssa etätyömahdollisuuksista tai työnantaja voi harkinnanvaraisesti myöntää palkallista vapaata.

Jos taas palaat ulkomailta, joudut vapaaehtoiseen karanteenin/etätöihin. Se, maksetaanko tältä ajalta palkkaa, riippuu siitä, voitko tehdä etätöitä ja milloin matka on alkanut. Jos matka on alkanut sen jälkeen, kun Ulkoministeriö antoi suosituksen olla matkustamatta ulkomaille, saattaa olla että poissaolo on palkatonta.

Saako työnantaja siirtää tai perua vuosilomia koronaviruksen takia?

Työntekijän vahvistettua vuosilomaa ei voi siirtää tai peruuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Loman siirtämisestä tai perumisesta voidaan sopia yhdessä työntekijän ja työnantajan kesken.

Jos sairastut koronavirukseen ennen sovittua vuosilomaasi tai sen aikana, loman siirtämiseen noudatetaan työehtosopimuksen loman siirtoa koskevia määräyksiä. Tällöin on olennaista pyytää vuosiloman siirtämistä ilman aiheetonta viivytystä ja osoittaa työkyvyttömyys työnantajan edellyttämällä tavalla.

Kunnallisen viranhaltijan loma voidaan keskeyttää tai jo vahvistettu vuosiloma siirtää julkisen vallan käyttöön liittyvien painavien syiden perusteella tai laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Tämä saattaa tulla kyseeseen, jos epidemia laajenee.

Saako työnantaja määrätä etätöihin? Saako etätöistä palkkaa?

Jos työnantaja haluaa sinun tekevän koronaviruksen vuoksi etätöitä, pitää asiasta tehdä etätyösopimus. On tärkeää määritellä esimerkiksi, miten sinun oletetaan olevan tavoitettavissa.

Etätyö on normaalia työtä, jota vain tehdään muualla kuin varsinaisessa työpaikassa. Jos työntekijä ja työnantaja sopivat, että henkilö jää varmuuden vuoksi kotiin tekemään etätöitä, maksetaan tältä ajalta normaalisti palkka.

Jos työntekijä on viranomaisen toimesta määrätty karanteeniin ja on terve, hän ja työnantaja voivat sopia töiden tekemisestä etänä. Tällöin työnantajan tehtävänä on toimittaa tarvittavat työntekovälineet. Palkkaa maksetaan tällöin normaalisti.

On kuitenkin hyvä muistaa, että työtapaturmien korvaussuojasta ei voida sopia työsopimuksessa. Lain mukaan etätyössä korvataan vain työtä tehdessä sattuneet vahingot.

Saanko työttömyysetuutta, jos palkanmaksu keskeytyy 14 päivän jälkeen koronaviruksen takia?

Työntekijä, jonka työnteko on TSL 2:12.2:ssa tarkoitetulla tavalla koronavirusepidemian vuoksi estynyt, on oikeutettu työttömyysetuuksiin riippumatta siitä, onko työnantaja lomauttanut häntä vai ei TSL 2:12:2:n ensimmäisen virkkeen mukaisen palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä. Lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella maksettava työttömyysetuus määräytyy samoin perustein kuin lomautetun työntekijän etuus.

Työttömyysturvalain (1290/2002) 5 § 14 a) nojalla palkanmaksun keskeyttäminen TSL 2:12.2 on lomautukseen rinnastettava syy.

Miten työehtosopimusneuvottelut jatkuvat?

Kaikki käynnissä olevat työehtosopimusneuvottelut jatkuvat eikä niiden osalta ole toistaiseksi tehty muutoksia. Osa kokouksista järjestetään virtuaalisesti etäkokouksina.

Nykyiset sopimukset päättyvät 31.3.2020 ja töitä tehdään päivittäin uusien sopimusten aikaan saamiseksi.

Löydät sopimusneuvotteluihin liittyvän viestinnän TÄÄLTÄ.

Yleisiä ohjeita

Käsien huolellinen saippuapesu on yksinkertaisin keino välttää viruksen leviämistä. Kasvojen koskettelua kannattaa välttää.

Kaikki liikkuminen ihmisten ilmoilla kannattaa rajoittaa minimiin. On hyvä asioida pienissä ruokakaupoissa, jos suurissa marketeissa on ruuhkaa. Ruoka riittää kyllä, joskin valikoima voi poikkeusaikoina maailmantalouden sulkeutuessa niukentua.

Ulkomaanmatkailu kannattaa nyt siirtää tulevaisuuteen. Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille. On myös hyvä huomioida, että useat maat ovat asettaneet maahantulokieltoja EU:n kansalaisille ja lentoyhtiöt keskeyttävät lentojaan. Myös Suomi tulee sulkemaan rajansa henkilöliikenteeltä. Ulkomailta kotiin palaaminen voi olla vaikeaa. Ulkomaanmatkalta palaavan tulisi jäädä varmuuden vuoksi kotiin kahdeksi viikoksi.

Jos on mahdollista, tee etätöitä. Tuet myös työnantajaa, sillä voit olla ainoita työkuntoisia, jos virus leviää työpaikalla.

Flunssaoireisena ei saa mennä töihin. Iäkkäitä tai sairaita henkilöitä ei kannata tavata. Yhteydenpito on nyt parempi järjestää esimerkiksi puhelimitse tai verkkoyhteyksiä hyödyntäen. Lasta ei tulisi viedä isovanhemmille hoitoon.

Mahdollinen koronavirus tai muu ylähengitystietulehdus on ensisijaisesti podettava kotona. Tartuntaa ei enää jokaiselta testata. Päivystykseen ei kannata puhelinlinjojen ruuhkautumisen vuoksi soittaa, ellei tauti etene vakavaan suuntaan. Jos terveydentila vaatii sairaalahoitoa, ota aina ensin sairaalaan yhteyttä puhelimitse, jotta et levitä tautia eteenpäin.

Ulkoilu ja liikunta luonnossa on sallittua ja suositeltavaa, kunhan pitää etäisyyttä muihin. Puhelu tai virtuaaliyhteys on hyvä keino pitää yhteyttä läheisiin.

Viranomaisilta tulee lähes päivittäin lisää ohjeita. Seuraa vain luotettavia tiedonlähteitä, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuja www.thl.fi, ja vältä levittämästä paniikkia lietsovaa uutisointia.

Mistä lisätietoa?

Jos koronavirus askarruttaa, oikea numero soittaa ei ole terveyskeskuksen päivystys tai hätänumero, joka on todellisiin hätätilanteisiin.

Koronaviruskysymyksiä varten sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtakunnallisen puhelinnumeron. Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa numerossa 029 553 5535 tai tekstiviestitse numerossa 050 902 0163.

Neuvontapalvelun tiedot perustuvat THL:n verkkosivujen tietoihin. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny ensisijaisesti oman luottamusmiehesi puoleen.

Myös KTK:n työsuhdeneuvonta palvelee sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@ktk-ry.fi tai arkisin klo 14-17 numerossa 0207 738 688.