KTK:n Turvallisuuskoordinaattorivakuutus

KTK on neuvotellut Turvan kanssa jäsenistömme käyttöön uuden jäsenedun; turvallisuuskoordinaattorivakuutuksen. Tämä vakuutus on ensimmäinen laatuaan ja sitä ei ole saatavissa minkään muun liiton jäsenille, eikä vastaavaa turvaa voi ostaa suoraan henkilökohtaisiin vakuutuksiin.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään ryhtyvän henkilön on tiedostettava, että työturvallisuusvastuu on henkilökohtaista ja sen perusteella saattaa joutua rikoslain mukaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tätä vastuuta ei voida siirtää katettavaksi vakuutuksella (vastuuvakutus), mutta korvausvastuun selvittämistä vaativaa oikeudellista käsittelyä varten voidaan ottaa oikeusturvavakuutus.

Toimitko turvallisuuskoordinaattorina? Nyt on mahdollisuus ostaa lisää oikeusturvaa!

- Vakuutuksen voivat ostaa toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet toimiessaan kirjallisesti määrättyinä turvallisuuskoordinaattoreina.

- Vakuutuksesta korvataan vakuutetun (jäsenen) lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat seurausta työturvallisuuskoordinaattoria kohtaan nostettuun syytteeseen vastaamisesta rikosoikeudenkäynnissä.

- Oikeusturva ei ole voimassa rikosasiassa, joka koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta.

-Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.

- Vakuutuksen maksimi korvausmäärä on 30.000€ vahinkotapahtumaa kohti ja omavastuu on 30% kustannuksista, kuitenkin vähintään 1.000 €

KTK:n Turvallisuuskoordinaattorivakuutus maksaa 40 € / vuosi (1.1.2018 alkaen tehdään vuosittainen indeksikorotus).

Vakuutus saadaan toteutettua, jos 400 jäsentä ilmoittautuu vakuutuksen ottamaan.

Vakuutukseen liittyvissä kysymyksissä kysymyksiin vastaa Jari Järvi jari.jarvi@ktk-ry.fi tai Ulla Perämäki ulla.peramaki@ktk-ry.fi

Kiinnostuitko lisäturvasta? Jos, niin täytä linkistä tietosi " Jos haluat itsellesi Turvallisuuskoordinaattorivakuutuksen.." -lomakkeeseen. Lasku tulee yhdessä erässä suoraan KTK:sta.

https://www.ktk-ry.fi/jasensivut/lomakkeet/