Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Uudet virka- ja työehtosopimukset KT Kuntatyönantajat sivuilla:

KVTES 2018 - 2019

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskaudella on käytössä paikallinen järjestelyerä ja tammikuussa 2019 maksetaan paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Sopimukseen sisältyy myös laaja työaikamääräyksiä koskeva uudistus.