Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry


Liittoon kuuluvat energian tuotannossa ja jakelussa toimivien yhtiöiden ja laitosten toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt.

EATL:n muodostavat seuraavat yhdistykset:

  • Hämeen Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Itä-Suomen Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Kankaanpään Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Kymenlaakson Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Länsi- ja Keski-Suomen Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Pohjois-Suomen Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Päijät-Hämeen Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Pääkaupunkiseudun Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Uudenmaan Energia-alan Toimihenkilöt ry
  • Varsinais-Suomen Energia-alan Toimihenkilöt ry

Perustamisvuosi 1998. KTK:n jäsenjärjestö vuodesta 1998.
Puheenjohtaja: Mikko Piironen (22.11.2013 alkaen), mikko.piironen@vantaanenergia.fi

Jäsenyhdistykset/ paikallisosastot:
Itä-Suomi, Kankaanpää, Kymenlaakso, Länsi- ja Keski-Suomi, Oulun alue, Pohjois-Suomi, Päijät-Häme, Pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Varsinais-Suomi

Pääasiallinen jäsenkunta: Energia-alan toimihenkilöt
Jäseneksi liittyminen: jäsenyhdistysten kautta.