Koulutetut Tekniikan Asiantuntijat KT ry


Tekniikan järjestökentässä KT ry on valtakunnallinen yhdistys, johon kuuluu ja voi liittyä jäseneksi

  • kunta-, seurakunta-, yksityis- tai valtiosektorilla työskentelevä insinööri, teknikko tai vastaavan koulutuksen omaava henkilö.
  • vastaavissa tehtävissä toimiva toimihenkilö, ylempi toimihenkilö tai viranhaltija.
  • tiede- tai ammattikorkeakoulun alan loppututkintoa opiskeleva henkilö

Jäsenet vastaavat työssään mm. koko perusinfrastruktuurista, kunnallistekniikan ydintoiminnoista jne. KT ry:n tehtävänä on kerätä kaikki jäsenkelpoiset henkilöt yhteistoimintaan ja toimia heidän vaikutuskanavanaan edunvalvontatyössä.

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry kuuluu jäsenenä Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:hyn ja sen kautta KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:hyn ja edelleen Akavaan sekä pääsopijajärjestö Tekniikka ja Terveys KTN ry:hyn. Valtakunnallinen edunvalvontatyö hoidetaan näiden järjestöjen kautta työnantajajärjestöihin ja (esim. lainsäädäntötyön osalta) myös valtiovaltaan päin.

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tarjoaa mahdollisuuden järjestäytyä edullisesti: kokonaisjäsenmaksu on vain 1,1 % palkasta.

Yhdistyskokous 2023

Muuta