Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry


Järjestö on perustettu vuonna nimellä Kuntien Teknisten Liitto KTL ry. Nykyinen nimi on Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry. 

Liitolla on 19 alueellista jäsenyhdistystä ja kaksi ammattialakohtaista yhdistystä.

Perustamisvuosi 1946. KTK:n jäsenjärjestö vuodesta 1973.
Puheenjohtaja: Timo Mattila

Jäsenyhdistykset/ paikallisosastot: Jäsenyhdistykset:
Etelä-Karjala, Erityishuollon ja Kuntoutusalan Toimihenkilöliitto, Hämeenlinnan seutu, Keski-Suomi, Kymi, Oulun seutu, Pelastushallinnon Esimiehet, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Suomi, Pääkaupunkiseutu, Rauma, Satakunta, Sastamalan seutu, Savo, Tampereen seutu, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Vantaa, Västra Nylands kommunaltekniska

Jäsenyhdistysten jäsenten ammattiryhmiä ja nimikkeitä ovat mm. suunnittelijat, hortonomit, laborantit, suunnitteluavustajat, kartoittajat, erityishuollon ja kuntoutusalan toimihenkilöt, esimiestehtävissä pelastushallinnossa, viher-, liikenne-, ruokapalvelu-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualalla sekä muilla vastaavilla aloilla toimivat.

Liittyminen jäseneksi: Jäsenyhdistysten kautta.