KTK:n nimihistoriaa ja järjestötoiminnan lyhenteitä

KTK:n nimihistoria lyhyesti

Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK ry perustettiin kesäkuussa 1970 Helsingissä.
Lyhenne KTK muodostui liiton nimen etukirjaimista.

Vuonna 2001 nimi muutettiin lyhyemmäksi: Kuntien Tekniset KTK ry.
Nimilyhenne KTK haluttiin kuitenkin edelleen säilyttää liiton nimessä, koska liitto tunnettiin yleisesti tällä nimilyhenteellä.

Edustajakokouksessa 16.10.2009 nimi muutettiin paremmin vastaamaan jäsenkuntaamme eli jäsenkuntaamme voi myös kuulua muitakin kuin kuntien palveluksessa olevia teknisiä henkilöitä. Tästä syystä nimi muutettiin: KTK Tekniikan Asiantuntijat ry. Lyhenne KTK haluttiin edelleenkin säilyttää nimessä, mutta se siirrettiin nimen eteen.

KTK:lla on myös englanninkielinen nimi (Union of Technical Professionals, KTK) ja ruotsinkielinen nimi (KTK Teknikens Experter rf) vaikka näitä nimiä ei ole virallisesti rekisteröitykään.

Järjestötoiminnassa esiintyviä lyhenteitä

KTK = KTK Tekniikan Asiantuntijat ry
Teknisten alojen asiantuntijoiden ammatti- ja edunvalvontajärjestö, joka muodostuu kuudesta jäsenjärjestöstä (KI, KRI, SKT, KTL, KST ja EATL).

KI = KI Insinöörit ry
Pääasiallinen jäsenkunta: opisto- ja AMK -insinöörejä ja rakennusarkkitehtejä

KRI = Kuntien rakennusmestarit ja – insinöörit AMK KRI ry
Pääasiallinen jäsenkunta: rakennusmestareita, AMK -insinöörejä

SKT = Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry
Pääasiallinen jäsenkunta: Teknikoita, AMK – insinöörejä
Kolme jäsenyhdistystä:
Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry
KST Sähköasiantuntijat ry
Kuntien Maanmittausalan Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset KM

KTL = Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry
Pääasiallinen jäsenkunta: työnjohtajia, puutarhureita, laborantteja, teknikoita, kartoittajia, suunnittelijoita, pelastushallinnon esimiehiä, erityishuollon ja kuntoutuksen toimihenkilöitä, ammattimiehiä erikoistehtävissä. KTL ry:llä on 19 alueellista jäsenyhdistystä ja kaksi ammattialakohtaista yhdistystä, jotka kattavat koko Suomen.

KST = Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry
Pääasiallinen jäsenkunta: suunnitteluavustajia, piirtäjiä, kartoittajia, kiinteistörekisterinhoitajia, paikkatietokäsittelijöitä, kartastosihteereitä

EATL = Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry
Pääasiallinen jäsenkunta: energia-alan toimihenkilöt

ToRe = KTK:n toimintarengas
Paikallisyhdistysten yhteistyöeliminä toimivat 18 alueellista toimintarengasta:
Pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Varsinais-Suomi
Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Etelä-Häme, Satakunta
Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Järvi-Suomi, Kymenlaakso
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Lappi, Ylä-Lappi

JATTK-työttömyyskassa
KTK:n jäsenten työttömyyskassa.
Jäsenet työskentelevät pääasiassa julkishallinnossa teknisen tai muun alan toimihenkilönä muun muassa terveydenhoito-, sotilas- ja pelastusalalla. Myös yksityisen työnantajan palveluksessa olevat palkkatyöntekijät voivat liittyä JATTK-työttömyyskassaan.

TYJ =Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ

Akava = Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry
Akavalaiset työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä.

STTK = Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Neuvottelujärjestö Tekniikka ja Terveys KTN ry
Neuvottelee ja sopii kunnissa, kuntayhtymissä, kunnallisissa osakeyhtiöissä sekä muissa kunnallisissa työpaikoissa työskentelevien jäsenten palvelussuhteen ehdoista valtakunnallisesti ja paikallisesti.

KTN ry:n jäsenliittoja ovat:
KTK ry ja sen kuusi jäsenjärjestöä (akavalaisia liittoja)
Kuntatekniikan Unioni KTU ry (mm. Suomen Ekonomit ry)
Insinööriliitto IL ry (akavalainen liitto)
METO (Metsäalan Asiantuntijat) ry (STTK:lainen liitto)
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL ry. (STTK:lainen liitto)

Pyry = KTN ry:n paikallisyhdistys

JUKO = Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
JUKO neuvottelee valtakunnallisena pääsopijajärjestönä julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset.
Sopimuksilla sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.
mm. akavalaiset Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry ja Suomen Lääkäriliitto ry.

YTN = Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

UNIONI =  Kunta-alan Unioni ry
SAK:lainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja STTK:lainen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

TNJ = Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry 
STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

KT = KT Kuntatyönantajat
edustaa Suomen 336 kuntaa ja 145 kuntayhtymää, joissa työskentelee 433 000 viran- ja toimenhaltijaa eli viidennes työllisestä työvoimasta.

PS  = Kunnallisen alan pääsopimus
KVTES = Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
TS = Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
ET = Energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
AVAINTES = Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus.

PLM = pääluottamusmies
LM = luottamusmies
VPLM = varapääluottamusmies
VLM = varaluottamusmies

TJS = TJS Opintokeskus
Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio