Veteraanikerho ja eläkeläisten edunvalvonta

Eläkeläisten järjestäytyminen KTK:ssa               

KTK:n rekisteröimätön veteraanikerho hoitaa eläkeläisten edunvalvontaa vaikuttamalla KTK:n, KTN:n ja Akavan kautta eläkkeisiin, verotukseen, sosiaalipalveluihin ja muihin eläkeläisten asemaan vaikuttaviin asioihin.

Jos henkilö on eläkkeelle jäämisvuonna maksanut jäsenmaksua vähintään veteraanikerhon jäsenmaksun suuruisen summan, häneltä ei peritä kyseisenä vuonna erikseen veteraanikerhon jäsenmaksua. Eläkkeelle jäädessä jäsenen tulee toimittaa KTK:n toimistolle muutosilmoituslomake, jonka voi joko tulostaa oheisesta linkistä tai pyytää KTK:ta lähettämään lomake postitse ottamalla yhteyttä KTK:n jäsenpalveluun.

Kerhon jäsenet nauttivat kaikista liiton jäseneduista. KTK:n ottama Liittovakuutus kuitenkin päättyy sen vuoden lopussa, jona jäsen täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen jäsen voi ostaa itselleen jatkuvan matkavakuutuksen Turvasta.

Veteraanikerhon toimintaan voivat osallistua kaikki eläkkeellä olevat KTK:n jäsenet, jotka ovat maksaneet eläkeläisjäsenmaksun. Kerho pitää keväällä vuosikokouksensa, joka valitsee kerhon toimintaa ohjaavan hallituksen. Hallitus kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Veteraanikerhon jäsenmaksu vuonna 2019 on 39,00 euroa/vuosi, yli 70-vuotiailla eläkeläisillä 23 euroa/vuosi.

Lisätietoja kerhon toiminnasta ja jäsenten esitykset kerhon toimintaan toimitetaan veteraanikerhon puheenjohtajalle Erkki Hintikaisellle, puhelin 040 763 2084 tai sähköposti erkkihintikainen(ät)gmail.com. 

KTK:lla on edustus myös Akavan senioriverkostossa. Jäsenenä verkostossa on Erkki Hintikainen ja varajäsenenä Seppo Kaivola. Kerho pitää epävirallista yhteistyötä myös muiden eläkeläisyhteisöjen kanssa.

 KTK:N VETERAANIKERHON HALLITUS 

 

 

 

 

 

 

 

Hintikainen

Erkki

Vantaa

040 763 2084

Puheenjohtaja

 

 

Viitanen

Pertti

Hyvinkää

0400 543 812

Varapuheenjohtaja

 

 

Mustonen

Juha

Helsinki

050 526 740

Varajäsen

 

 

Koskinen

Veijo

Espoo

09 811 355

Jäsen

 

 

Holm

Stig

Espoo

050 3599939

Varajäsen

 

 

Mäntykoski

Juhani

Helsinki

0400 700 881

Jäsen

 

 

Alanko

Lasse

Tampere

040 522 9734

Varajäsen

 

 

Koskinen

Jaakko

Tampere

040 520 6553

Jäsen

 

 

Kaivola

Seppo

Tampere

0400 586 597

Varajäsen

 

 

Forsberg

Pernu

Salminen

Vesa

Risto

Eero

Helsinki

Jyväskylä

Helsinki

045 169 8259

050 546 7798

040 595 3064

Varajäsen

Jäsen

Jäsen

 

 

Hattunen

 

Työvaliokunta

Hintikainen

Kaivola

Mäntykoski

Holm

Saliminen

Forsberg

Pirkko

 

 

Erkki

Seppo

Juhani

Stig

Eero

Vesa

Vantaa

 

 

erkkihintikainen@gmail.com

seppojkaivola@gmail.com

juhani.mantykoski@saunalahti.fi

stig.holm@elisanet.fi

eero.salminen3@gmail.com

vesa.forsberg@gmail.com

045 105 0907

Varajäsen

 

 

 

KTK:n Veteraanikerhon toimintakertomus 2017 ja

toimintasuunnitelma v. 2018.                                                     Liite 2.

Tiedotus.

Facebookin käyttöä kerhon jäsenten keskustelufoorumina kehitetään tarpeen mukaan keskustelupalstana ja tiedottamiseen.                                                                                                                                                  

Vuotuisessa kalenterin postituksessa kerrotaan jäsenpalveluista ja toivotaan sähköpostiosoitteiden ilmoittamista toimistoon. Samalla myös kerrotaan facebookin käytöstä.

Tampereella toteutettuja kuukausitapaamisia markkinoidaan muillekin isommille paikkakunnille. Kokous ja virkistystilana on käytettävissä Viikin saaren rakennukset.

Tutkitaan mahdollisuutta ja tarvetta paikalliseen yhteistoimintaan paikallisosastojen/työhuonekuntien

kanssa (KTK:n alueelliset yhteistilaisuudet).

 

 

Toimeentulo.

 

Verotuksessa kaikkia tuloja tulee verottaa periaatteella, että itsestä riippumattomia kuluja tulee voida vähentää verotuksessa (mm. sairaus, apuvälineet, matkakulut, kuntoutus).

Tulo- ja eläke-erojen kaventaminen tulee toteuttaa siten, että väkimäärä pienenee köyhyysrajan alapuolella ja eri tukimuodoissa.

Kannatetaan kansalaisaloite.fi aloitteissa olevia eläkeläisten elinoloihin kohdistettuja ja muitakin yleishyödyllisiä aloitteita.

Selvitetään olisiko KTK:n jäsentilaisuuksissa tarvetta käsitellä eläkeasioita.

 Veroparatiisien käyttö pääomien kierrätyksessä on saatava loppumaan. Pääomista osaa tulisi pitää kotimaassa investointeja tukemassa. Eläkevarojen tuottoa tulee käyttää eläketarkistuksiin. Eläkeyhtiöiden toiminnan seurantaa edustajien välityksellä tulee aktivoida raportointivelvoitteella. Erityisesti tulee selvittää eläkeyhtiöiden asiakaspalautteen määrän tarpeellisuus ja kustannustehokkuus. Asiasta on Korkein hallinto-oikeus määrännyt Finanssivalvonnan kertomaan yhtiöiden jakamien työhyvinvointirahojen käytöstä. Asian kehitystä tulee seurata.

Elämänlaatukysymykset.

Eläkkeellä on voitava tulla toimeen omassa kodissa asuen mahdollisimman pitkään laadukkaiden hoivapalvelujen turvin. Edellytysten loppuessa kotihoidosta on voitava siirtyä kuntoa vastaavaan hoivalaitokseen, jossa terveyden hoidon lisäksi ylläpidetään myös fyysistä ja henkistä vireyttä. Esityksiä näistä asioista tulee tehdä kuntien vanhusasioista vastaaville elimille (vanhusneuvostot lakisääteisiä 1.7.2013 alkaen).

 

Kunnissa on paljon eläkeläisille tarjottua ilmaista tai edullista virkistys-kuntoilu yms. toimintaa johon osallistumalla saa uutta ilmettä omaan elämään. Paikallisesti jäsenet voisivat muodostaa toimintaryhmiä eri harrastuksien pariin. Tärkeää olisi paikallinen yhteydenpito, jota voitaisiin tarvittaessa tukea postituksin ja vierailuin.

Tampereella Viikin saaren vapaa-ajan tila on käytettävissä esim. tapaamisiin ja samoin Helsingin Laajasalossa merenrantahuvila ja sauna (n.20-30 henkeä), jonka käytöstä voi sopia Eila Tarnasen kanssa (hall. jäsen).

 

Selvitetään olisiko jäsenkunnalla kiinnostusta ja halua osallistua yhteisiin retkiin; esim. kiertoajelu ja tutustuminen kiinnostaviin kohteisiin. Tässä mielessä tarjottiin jäsenille osallistumista bussiristeilyyn Turun saaristoon. Vain yksi jäsen osallistui.