Tekninen sihteeri, Jämsän kaupunki. Hae 12.6.2020 mennessä.

26.5.2020

Jämsä on toimelias ja kehittyvä runsaan 22 000 asukkaan kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa, loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungin kivijalkoja ovat vahva teollisuus ja monipuolinen matkailu- ja palvelusektori. Jämsän visiona on olla Suomen yhteistyökykyisin kaupunki.

Nyt haemme

TEKNISTÄ SIHTEERIÄ

yhdyskuntatoimeen.

Teknisen sihteerin toimi on Kunnallistekniset palvelut-tulosalueella, joka vastaa katu- ja kunnallistekniikan kunnossapidosta ja rakentamisesta myös voimakkaasti kehittyvällä Himoksen matkailualueella.

Tehtäviin kuuluu teknisenä sihteerinä toimiminen katu- ja kunnallistekniikan, jätehuollon sekä puistojen ja liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä hankkeissa. Monipuolisiin tehtäviin sisältyy mm. suunnitteluun ja urakointiin liittyvien dokumenttien hallinnointia, pienimuotoisten suunnitelmien laatimista, asiakaspalvelua ja maanomistajaselvityksiä. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat tulosalueen some-tiedottaminen sekä arkistointivastaavan tehtävät. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2020 alkaen.

Vaatimukset:

  • tehtävään soveltuva koulutus, esim. suunnitteluassistentti
  • MicroStation tai AutoCAD-ohjelmistojen perusteiden hallinta
  • kokemusta kartta-aineistojen ja suunnitelmien käsittelystä
  • kokemusta MS Office ohjelmien käytöstä

Hakijan eduksi katsotaan

  • kunnallisteknisen alan tuntemus
  • kunta-alan työkokemus
  • KuntaNet ohjelmien perusteiden hallinta

Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Palvelussuhteen alussa tehtävään valitun edellytetään osallistuvan Jämsän kaupungin työterveyshuollon suorittamaan työhöntulotarkastukseen.

Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa
Kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh. 040 846 9816

Hakemus on toimitettava viimeistään 12.6.2020 klo 15 mennessä sähköisellä lomakkeella (www.jamsa.fi).