Yksityiselämän oikeudelliset asiat

MAKSUTON puhelinneuvonta yksityiselämän oikeudellisissa asioissa.

KTK:lla on yhteistyösopimus, jonka kautta KTK:n jäsenet sekä samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet saavat maksutta puhelimitse yksityiselämään kuuluvaa, oikeudellista neuvontaa seuraavissa asioissa:

  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat
  • perheoikeudelliset asiat (esim. avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu)
  • avoparien oikeudelliset asiat (esim. yhteisomistuksen purkaminen)
  • perintö- ja lahjaverotus
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat sekä muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet
  • vahingonkorvausasiat
  • pankki- ja vakuutusoikeuteen kuuluvat asiat

Puhelun aikana sinulta kysytään alkuun KTK:n jäsennumero. Sen jälkeen keskus yhdistää puhelun asiasta vastaavalle juristille. 

Neuvonta kattaa asiat, jotka KTK:n jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin. Neuvonta itsessään ei koske asiakirjojen laatimista, mutta sen piiriin kuuluvat neuvot oikeudellisista seikoista, jotka asiakirjoissa on huomioitava.

Puhelinneuvonta ei myöskään ulotu työ- ja virkasuhteeseen, työtehtäviin, elinkeino-, sijoitus- ja ansiotoimintaan eikä luottamustehtäviin liittyviin kysymyksiin (poikkeuksena työsuhdekeksinnöt).

Työ- ja virkasuhteita sekä työtehtäviä koskevissa asioissa KTK:n jäsenen tulee ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai KTK:n alueasiamiehiin. Katso myös kohta "neuvonta työsuhdeasioissa".

Puhelinneuvonta ei myöskään koske eläke-, vakuutus- ja työttömyysturva-asioita tai muita yleiseen sosiaaliturvaan kuuluvia asioita (poikkeuksena oikeusturvakeinoja koskeva neuvonta).
Rajoituksen syynä on tällaisen neuvonnan vaatimien tietojen luonne. Näissä asioissa onkin parasta kääntyä KTK:n tai työttömyyskassan puoleen.

Neuvonta ei myöskään koske sellaisia asioita, joiden hoidon KTK:n jäsen on jo aiemmin antanut jollekin toiselle asiamiehelle (juristille; poikkeuksena asiamiehen vaihto). Sama rajoitus koskee niitä kuolinpesiä ja yhtymiä, joissa on jo ennestään oikeuden määräämä tai osakkaiden ottama lakimies.

Neuvonta ei myöskään koske jäsenen itse tuomioistuimessa (tms.) hoitamaa riita-, rikos-, kantelu- tai muutoksenhakuasiaa. Kannattaa siis olla yhteydessä tähän palveluntarjoajaan ennen kuin lähtee hoitamaan näitä asioita.

Puhelinneuvontanumerot löydät kirjautumalla Jäsensivuillemme TÄSTÄ.