Liity jäseneksi

Tästä pääset suoraan

LIITY NYT KTK TEKNIIKAN ASIANTUNTIJOIHIN!

JATTK-työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy KTK:n jäsenmaksuusi.

Uutena jäsenenä pääset heti myös muiden KTK:n jäsenetujen ja edunvalvonnan piiriin. Liittyminen tapahtuu verkostamme löytyvällä liittymislomakkeella osoitteessa http://www.ktk-ry.fi/liity-jaseneksi

Toimita jäsenmaksun perintäsopimus jäsenpalveluumme postitse osoitteella KTK Tekniikan Asiantuntijat ry / Jäsenpalvelu, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai sähköpostitse jasenpalvelu@ktk-ry.fi. (liittyessäsi nettisivuilla saat perintäsopimuksen liittymislomakkeen täytön jälkeen)

KYSY LISÄÄ jasenpalvelu@ktk-ry.fi TAI 0207 738 680.

 

Ketkä voivat liittyä KTK:n jäseneksi?

 KTK:n jäseneksi voivat liittyä kaikkien alojen tekniset.

Lue täältä Esimerkkejä ammattinimikkeistä, työnantajista sekä vastuu- ja toimialoista. 

KTK:n jäsenten koulutustaustoja

• tekninen korkeakoulu/yliopisto

• muu korkeakoulu/yliopistotutkinto (jos henkilö toimii teknisissä tehtävissä)

• tekninen opisto/ammattikorkeakoulu (AMK)

• teknillinen oppilaitos

• toisen asteen ammatillinen oppilaitos

 

JATTK Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääse työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

JATTK-työttömyyskassa on palkansaajakassa, jonka jäseneksi voi liittyä vain palkkatyössä oleva henkilö.

Yrittäjänä oleva henkilö ei voi päästä tämän kassan jäseneksi.

Siirryttäessä palkansaajakassasta toiseen kuukauden kuluessa hankitut työskentely- ja vakuutuskaudet säilyvät. Kassaa voi vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Poikkeuksena ovat ns. sopimusmaissa työssä olleet, jotka voivat liittyä kassaan myös työttömänä Suomeen palattuaan.

Jäsenenä ei voi olla samanaikaisesti kahdessa tai useammassa kassassa. Työttömyyskassasta erotaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Lue tarkemmat ehdot täältä

Olen lukenut liittymisehdot Liittymislomakkeeseen

Voit tarvittaessa käyttää  liittymiseen myös word-lomaketta. Lomake löytyy jäsenyys/ lomakkeet osasta. Täytä  word-lomake huolellisesti ja toimita se joko postitse tai skannaa täytetty, allekirjoitettu lomake ja lähetä sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu(ät)ktk-ry.fi